Și părinții au nevoie de educație și îndrumare

Alina Porubin, specialistă în secția administrare publică din cadrul Consiliului Raional Ștefan Vodă, scrie pe pagina electronică a acestei instituții că părinții uită, de fapt, că acasă se pune baza unei bune educații.
Necesitatea de a reîntoarce familiei rolul firesc de prim-educator al copilului său a condus spre ideea că și părinții au nevoie de un sprijin în exercitarea atribuțiilor lor.
În acest context, în luna septembrie anul curent, în cinci raioane ale țării, inclusiv la Ștefan Vodă, a început implementarea Proiectului-pilot „Modelarea Programelor de Educație Parentală”, susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, UNICEF și Centrul Național pentru Educație Timpurie și Informare a Familiei.
În cadrul primei etape de realizare a proiectului, au fost formate echipele de educatori parentali, în componența cărora intră cadre didactice și manageriale, asistenți medicali din 14 localități ale raionului Ștefan Vodă.
La rândul lor, echipele de educatori parentali organizează un șir de ședințe cu părinții, buneii, tutorii și cu alte persoane în grija cărora sunt lăsați copiii de vârstă timpurie.
La aceste întâlniri sunt abordate subiecte actuale, necesare adulților pentru a-i ajuta să devină mai buni cu propriii copii.
Pe parcursul întregii perioade de testare a proiectului respectiv, adică până în luna ianuarie 2019, alături de educatorii parentali se află mentorii naționali Svetlana Șargarovschi, Oxana Nataluha și Alina Porubin, care susțin și îndrumează echipele în nobila lor activitate.

Ion CIUMEICĂ