Ziua Națională a României, sărbătorită cu multă afecțiune la Cimișlia

Prin depuneri de flori la statuile din bronz ale înaintașilor noștri, prin vernisarea câtorva expoziții cu diverse materiale, prin alocuțiuni înflăcărate și printr-o recepție festivă au marcat cimișlienii Sărbătoarea Națională a României.

Programul a început în dimineața zilei de 1 decembrie curent, pe Scara Prahova, un proiect inițiat și realizat de Consiliul Județean Prahova din România, împreună cu Consiliul Raional Cimișlia, la sfârșitul verii anului trecut.
În fața celor prezenți la manifestarea de sâmbăta trecută a luat cuvântul Gheorghe Răileanu, primarul orașului Cimișlia, care a vorbit despre semnificația evenimentului de acum 100 de ani de la Alba Iulia, când a fost desăvârșit Actul Marii Uniri.
Oratorul a amintit despre faptul că localitatea pe care o conduce a fost primul oraș din Republica Moldova care a semnat Declarația de Unire cu Patria–Mamă. Dar, din păcate, a subliniat Gheorghe Răileanu, autoritățile centrale, inclusiv Cancelaria de Stat a Guvernului, prin structura sa teritorială, au făcut tot posibilul pentru a abroga respectiva decizie a Consiliului Orășenesc Cimișlia…
În continuare, asistența a depus buchete de flori la obeliscul cu inscripția „Glorie eternă eroilor neamului”, care se înalță tot aici, pe una din colinele Scării Prahova.
Manifestările ce au urmat s-au desfășurat într-un edificiu din apropiere – la Muzeul raional de istorie, etnografie și artă din orașul Cimișlia. În două camere ale instituției, au fost vernisate mai multe expoziții de materiale: copii ale documentelor de la începutul secolului XX, fotografii ale membrilor Sfatului Țării care au votat Unirea la 27 martie 1918, cărți consacrate sărbătorii, exemplare ale săptămânalului „Gazeta de Sud” cu publicații la temă, imagini despre înveșnicirea memoriei personalităților de vază care au stat la leagănul întregirii neamului românesc etc.
Vizitatorii au avut posibilitatea, bunăoară, să vadă exponate cu o deosebită încărcătură emoțională: Actul Unirii, votat de Sfatul Țării din Basarabia; articole despre cea mai mare sărbătoare a Bucovinei după revenirea la sânul României; Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 18 noiembrie/1 decembrie 1918; Stema Regatului România Mare; un imens Tricolor (cu lungimea de 15 metri), dăruit de municipiul Câmpina înfrățit cu orașul Cimișlia; materiale de la cursurile de vară ale Universității Populare „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte, o altă localitate înfrățită cu gazdele ș. a.
Aceste și alte materiale din cadrul expozițiilor au fost comentate pe viu de către Alexandru Zgherea, profesor de istorie la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din centrul raional, și de către Ion Tașcă, profesor de educație civică la aceeași instituție de învățământ.
Anastasia Balmuș, președinta Asociației obștești „Societatea istorică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din orașul Cimișlia, a povestit despre plantarea, într-un parc din această urbe, a Aleii Centenarului și despre instalarea, la intrarea în Casa de cultură din satul Ciucur-Mingir, a unei plăci comemorative închinată lui Nicolae Cernov, originar din această localitate, deputat în Sfatul Țării și semnatar al Actului Unirii Basarabiei cu România de la 27 martie 1918.
Iar Iulia Cojocaru, șefa Secției cultură, tineret și sport din cadrul Consiliului Raional Cimișlia, și-a amintit cu o deosebită plăcere despre participarea colectivelor noastre de artiști amatori la Festivalul de creație populară „Prahova iubește Basarabia”, care se desfășoară anual, la Ploiești, România, la sfârșitul lunii august, manifestarea ajungând deja la a patra ediție.
În cadrul discuțiilor, s-a făcut o trecere în revistă a dezvoltării relațiilor de colaborare între cele două maluri ale Prutului. În această ordine de idei, s-a menționat că raionul Cimișlia este înfrățit cu județul Prahova de peste 15 ani și acum se caută căi de cooperare și cu alte două județe din România, că exemplul acesta este urmat și de autoritățile publice locale de nivelul întâi, fiind enumerate în acest sens orașul Cimișlia, satele Cenac, Javgur, Hârtop, Gura Galbenei, Gradiște, Selemet etc.
După încheierea evenimentului de la Muzeul raional de istorie, etnografie și artă, asistența s-a deplasat pentru a depune flori la monumentul lui Ștefan ce l Mare și Sfânt și la bustul lui Mihai Viteazul.
Spre amiaza zilei de 1 decembrie, primăria orașului Cimișlia a oferit o recepție consacrată sărbătorii naționale a românilor de pretutindeni.

Ion CIUMEICĂ