Euroregiunea „Dunărea De Jos”, întrunită la Odesa

În următorii doi ani, raionul Cahul va deține președinția Euroregiunii „Dunărea de Jos”. Acest lucru s-a decis în cadrul ședinței Consiliului Director și a Secretariatului Asociației de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunării de Jos” (ACTEDJ), care a avut loc în orașul ucrainean Odesa, în a doua jumătate  a săptămânii precedente.

ACTEDJ este o structură europeană, constituită acum 20 de ani, având drept scop principal organizarea diferitelor acțiuni orientate spre atragerea fondurilor oferite de către Uniunea Europeană pentru implementarea proiectelor bilaterale și trilaterale de colaborare transfrontalieră în regiunea Deltei Dunării.

După cum am fost informați de către Ion Domenco, specialist pentru relațiile cu publicul la Consiliul Raional Cantemir, la ședința de la Odesa a Consiliului Director și a Secretariatului Asociației de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunării de Jos” au participat toți membrii ACTEDJ: județele Galați, Brăila și Tulcea (toate trei din România), raioanele Cahul și Cantemir (ambele din Republica Moldova), Consiliul Regional Odesa, raioanele Ismail și Reni din Ucraina.

În cadrul ședințelor de lucru din primele zile, inclusiv în cadrul reuniunii informale a membrilor Asociației, participanții au examinat și au pregătit un șir de decizii pentru ședința Adunării Generale a ACTEDJ.

Aceasta a fost prezidată de președintele Asociației de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunării de Jos”, Anatoli Urbansky, președintele Consiliului Regional Odesa.

În cadrul dezbaterilor din primele zile au intervenit cu discursuri vizavi de îmbunătățirea activității Euroregiunii, pentru binele comunităților și teritoriilor, vicepreședintele ACTEDJ, Andrei Ciobanu, președintele raionului Cantemir; Vlad Cășuneanu, vicepreședinte al raionului Cahul, șeful delegației cahulene; Horia Teodorescu, președinte al Consiliului Județean Tulcea, România etc.

S-au făcut propuneri privitor la activitatea ACTEDJ, la stabilirea cotizației de membru, astfel încât fiecare parte componentă a acestei structuri neguvernamentale să beneficieze echitabil de fondurile europene atrase prin proiecte bilaterale și trilaterale.

De asemenea, și la sesiunea deschisă a Adunării Generale a ACTEDJ au venit cu precizări și completări șefii delegațiilor din Brăila (Ionel Epureanu), Tulcea (Horia Teodorescu), Ismail (Andrii Abramcenko), alți vorbitori.

Pe agenda acesteia au fost incluse un șir de chestiuni importante: nominalizarea vicepreședinților ACTEDJ și a Consiliului Director al Asociației; aprobarea calității de membru al ACTEDJ pentru Consiliului Local Ismail; audierea raportului de activitate al acestei structuri pentru perioada 2016-2018; aprobarea bilanțurilor Asociației pentru perioada  2016-2017 și a planului de activitate al ACTEDJ pentru anul 2019; aprobarea bugetului Asociației pentru anul viitor etc.

În urma discuțiilor și propunerilor făcute, s-a decis ca președinția Euroregiunii „Dunărea de Jos”, pentru următorii doi ani, să fie încredințată raionului Cahul din Republica Moldova. Funcția de vicepreședinție le-a revenit județului Galați din România și raionului Ismail din Ucraina.

La ședința Adunării Generale a ACTEDJ a participat și Excelența Sa Emil Rapcea, consul general la Consulatul General al României la Odesa.

Ion CIUMEICĂ