Jubileul de 50 de ani al Școlii Profesionale din Leova

La 9 noiembrie curent, informează portalul leova.org, într-o atmosferă solemnă, cu o mare încărcătură emoțională, au fost sărbătoriți 50 de ani de existență ai Școlii Profesionale din orașul Leova.

La manifestare au fost prezenți președintele raionului Leova, Ion Gudumac, primarul de Leova, Vitalie Gărgăun, prorectorul Institutului de Formare Continuă, dr., conf. univ. Ilie Vancea, șefa Agenției pentru ocuparea forței de muncă Leova, Maria Tipa, directori de școli profesionale din sudul Moldovei, agenți economici.
Evenimentul jubiliar a reunit, deopotrivă, dascăli de ieri şi de azi, foști și actuali elevi care aduc cinste acestei școli. Dintre profesorii care au stat un timp îndelungat la temelia formării profesionale a tinerei generați au venit Victor Matiușenco, Valentina și Ghenadie Boeșteanu, Nicolae Nastiuc, Nina Jechiu, Olga Raicu, Ludmila și Petru Sîrbu, Claudia Cușnir, Gheorghe Crîșmaru, Ilarion Gurițanu, Constantin Profir, Vasile Sandu, Gheorghe Nicorici, Anatol Covalciuc, Valeriu Sîrbu, Svetlana Olaru, Veaceslav Zaharia, Aurelia Vasiliev.
Pentru toți cei care au plecat la odihna veșnică, dar și-au pus suflet și toată dăruirea în propășirea acestei școli în murmur de sărbătoare, a fost păstrat un moment de reculegere.
Generațiile de foști elevi absolvenți ai școlii au fost reprezentate de Anton Julavschi, Ion Vistarovschi, Gheorghe Nicușor, Alexandru Carapostol, Gheorghe Carafizi, Ion Calalb, Igor Mateiciuc.
Manifestarea a continuat cu un frumos program artistic susținut de membrii Ansamblului „Stejăreii”, un moment deosebit fiind și cel în care a fost interpretat un cântec dedicat școlii, compus de Nina Jechiu.
Invitații şi dascălii lor au primit diplome aniversare și câte o sticlă de vin „Leogorie”, produs la mini-fabrica Școlii Profesionale din Leova.
Ion CIUMEICĂ