Ajutoare sociale acordate populației din raionul Ștefan Vodă

746 de persoane din raionul Ștefan Vodă au beneficiat de ajutoare sociale în primele 10 luni ale anului curent, ceea ce constituie cu 12 oameni mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, a sporit, de la 1613 până la 1679, numărul persoanelor care au obținut indemnizații pentru sezonul rece 2018.

Odată cu începerea sezonului rece, se agravează situația cetățenilor cu venituri mici sau fără nici un venit. Statul garantează persoanelor și familiilor care se află într-o situaţie de mare dificultate un venit minim prin acordarea ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului.
Potrivit paginii electronice oficiale a Consiliului Raional Ștefan Vodă, din an în an, tot mai mulți locuitori din această unitate teritorial-administrativă apelează la susținerea financiară din partea statului, care le ajută să supraviețuiască în condiții grele de viață.
Astfel, în perioada ianuarie–octombrie 2017, locuitorii de aici au depus 1850 de cereri pentru ajutorul social, iar în aceeași perioadă a anului de față – 1949. Respectiv, în 2018 a crescut numărul beneficiarilor de ajutor social (de la 734 la 746) și al beneficiarilor pentru perioada rece a anului (de la 1613 la 1679), datorită unor modificări aprobate de Guvern în Regulamentul privind modul de stabilire și plată a ajutorului social.
De exemplu, de la 1 aprilie 2018, venitul lunar minim garantat a crescut de la 961 de lei până la 1025 de lei. Grație acestui fapt, s-a majorat și numărul răspunsurilor negative ale Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială” – de la 237 la 270.
Care este motivul? Înainte de toate, afirmă surse de la Direcția raională de asistență socială și protecție a familiei, veniturile celor care au primit refuzuri depășesc cotele venitului lunar minim garantat de stat unei familii.
De asemenea, o altă pricină este că familiile dețin diferite bunuri, precum ar fi vehicul, cuptor cu microunde, mașină de spălat automată, calculator etc., adică sunt depășite criteriile de eligibilitate stabilite de lege.
Ce trebuie să cunoască beneficiarii ajutorului social pentru a evita situațiile neplăcute legate de încetarea plăților sau restituirea sumelor primite?
În calitate de beneficiar, încheind acordul de cooperare în scris cu Direcția asistență socială și protecție a familiei (DASPF), trebuie să ştiţi că vă daţi acordul pentru verificarea la domiciliu a datelor indicate în cerere şi pentru restituirea sumelor plătite nejustificat.
Pentru a evita această situaţie, prezentaţi informaţiile complete şi corecte. Comunicaţi în scris asistentului social orice modificare de venit în situaţia anterioară a familiei Dumneavoastră.
Dacă situaţia familiei Dvs. nu s-a îmbunătăţit până la expirarea termenului stabilit prin decizia Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”, este necesar să depuneţi o cerere nouă pentru acordarea ajutorului respectiv la asistentul social comunitar din primărie.
Numai aşa Direcția asistenţă socială şi protecţia familiei poate continua plata ajutorului social, în caz contrar, acesta încetează.
Nu refuzaţi efectuarea unei anchete speciale de către asistentul social, care verifică condiţiile ce au stat la baza acordării dreptului la ajutor social. Această verificare este pentru a vă ajuta şi nu pentru a vă sancţiona! În cazul în care refuzaţi efectuarea anchetei sociale, Direcția asistenţă socială şi protecţie a familiei are obligaţia să înceteze plata.

Important să cunoașteți!
Începând cu luna octombrie 2018, conform Legii nr.133 cu privire la ajutorul social, șomerii înregistrați la Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social prestează, la solicitarea primarului, activități de interes comunitar (crearea zonelor verzi, plantarea puieților și efectuarea altor lucrări de îngrijire a acestora; cosirea ierbii; activități de deszăpezire; participarea la acţiunile de protecţie a mediului înconjurător; amenajarea şi curăţarea teritoriilor de menire socială, culturală și sportivă din localitate etc.).
Fac excepție șomerii din familiile care au fost incluse în lista de plată, pentru care suma stabilită a ajutorului social este de până la 30 la sută din nivelul venitului lunar minim garantat (307,50 lei).
Numărul de ore pentru prestarea activităților de interes comunitar se calculează de către Direcția asistență socială și protecția familiei prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Asistența Socială”, pentru fiecare familie, proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază aceasta, dar nu va depăși 40 de ore pe lună.
Refuzul beneficiarului de a presta activități de interes comunitar este documentat printr-un proces-verbal, întocmit de către primarul localității împreună cu reprezentanții autorității administrației publice locale și ai societăţii civile, care este transmis către DASPF. În termen de cinci zile lucrătoare de la data recepționării procesului verbal de constatare a refuzului, șeful DASPF avertizează beneficiarul în scris cu privire la încetarea dreptului la ajutor social din motivul refuzului său repetat de a presta activități de interes comunitar.
Ar mai trebui de menționat că în anul curent au fost instituite servicii sociale noi – sprijinul financiar pentru familiile cu copii și suportul monetar. Pentru a afla mai multe detalii despre aceste prestații sociale, adresați-vă asistentului social din localitatea Dumneavoastră. Și dacă vă încadrați în cerințele legii, veți putea beneficia de aceste servicii.

Ion CIUMEICĂ