Autorităţile publice locale din raionul Leova au participat la un curs de instruire

Reprezentanții Oficiului teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova au organizat, vinerea trecută, o ședință de instruire în cadrul Primăriei satului Covurlui din raionul Leova, la care au participat primarii şi secretarii consiliilor locale din această unitate teritorial-administrativă.

În debutul evenimentului, informează pagina electronic oficială a Consiliului Raional Leova, a ţinut un discurs de bun venit la Primăria Covurlui edilul-şef al acestei localităţi, Ion Neghină, care a făcut o trecere în revistă a principalelor evenimente, a prezentat comunitatea pe care o conduce şi a adus mulţumiri Oficiului teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat pentru sprijinul pe care îl oferă în elaborarea şi adoptarea procesului decizional.

Tema principală supusă dezbaterilor pe parcursul seminarului s-a referit la publicarea actelor administrative (dispoziții, decizii, procese-verbale) emise de autoritățile publice locale  în procesul de lucrul în „’Registrul de Stat al actelor locale”.

De asemenea, s-a discutat despre Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al actelor locale, care fost aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. 672 din 28 august 2017.

Între altele, s-a menţionat că Registrul în cauză, al cărui proprietar este statul, reprezintă o resursă informaţională care conține textele electronice ale actelor autorităților administrației publice locale și datele adiționale stabilite, acestea asigurând înregistrarea, păstrarea și evidența centralizată a actelor autorităților administrației publice locale și a materialelor aferente acestor acte.

S-a mai specificat că Registrul de stat al actelor locale a fost creat în scopul asigurării accesului persoanelor fizice și juridice la documentele  emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.

Reprezentanții Oficiului teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova i-au informat pe primarii şi secretarii și consiliilor orăşenesc, comunale şi săteşti despre obligativitatea și responsabilitatea ce le revine în procesul publicării actelor locale, despre termenele legale de publicare a acestora, despre modul de rectificare a erorilor, precum și despre alte aspecte referitoare la tema dată.

Ion CIUMEICĂ