Monitorizarea presei de la Taraclia

Pe parcursul a două luni de zile, la sfârşit de vară şi început de toamnă, Asociaţia obştească „Prospect” din oraşul Cimişlia  a monitorizat mass-media locala de la Taraclia privind limba de difuzare, respectarea principiului de gen în reflectarea vieţii cotidiene, accesul persoanelor cu nevoi speciale la informație, preferințele consumatorilor de informație şi alte aspecte ce vizează activitatea presei din acest raion din sudul Republicii Moldova.

Activitatea în cauză s-a desfăşurat în cadrul unui proiect sprijinit financiar de către organizaţia internaţională Freedom House şi prevede verificarea de către ONG-ul menţionat mai sus a modului de respectare de către mijloacele de informare în masă din patru localităţi aflate în sudul ţării – oraşele Basarabeasca, Cimişlia, Taraclia şi Comrat – a diferitelor aspecte legate de drepturile oamenilor, inclusiv ale păturilor sociale cu nevoi speciale, de a avea acces la informaţiile de interes general.

Anterior, Asociaţia obştească „Prospect” a monitorizat munca efectuată în acest sens de către presa de la Basarabeasca şi de la Comrat, despre rezultatele căreia cititorii noştri au fost informaţi la 22 iunie şi, respectiv, la 10 august 2018.

De astă dată, o masă rotundă la subiectul în cauză a avut loc în oraşul Taraclia. În debutul evenimentului, Andrei Bargan, coordonatorul proiectului, a povestit despre implementarea acestuia în zona de sud a Republicii Moldova, a îndemnat asistenţa să participe activ la discuţii.

Mariana Stratulat, expertă în monitorizarea presei, care a prezentat un studiu al activităţii presei locale în perioada august-septembrie a.c., a menționat că peste 90 la sută din informaţia oferită de mass-media de aici este in limba rusă, deși, conform Recensământului Naţional din anul 2014, la Taraclia s-au declarat de etnie bulgară peste 66% din populația raionului, iar circa 50 la sută au indicat că limba vorbită de ei este bulgara.

Pe de altă parte, o excepţie promiţătoare este săptămânalul raional „Svet” („Lumina”), în care se tipăreşte, în fiecare săptămână, câte o pagină în limba bulgară. Datorita acestei publicaţii, circa 25 la sută din informația apărută în ziar este in limba bulgară.

În continuare, Nicolae Hristov, asistentul proiectului „Sensibilizarea opiniei publice cu privire la libertatea de exprimare şi accesul la mass-media locală (regiunea de sud a Republicii Moldova)”, a adus la cunoştinţa celor prezenţi rezultatele unui sondaj telefonic desfăşurat în rândurile a 300 de respondenţi din oraşul şi raionul Taraclia în perioada 1 august – 30 septembrie 2018.

Întrebările şi răspunsurile au vizat diferite aspecte legate de activitatea presei electronice, inclusiv a site-urilor computerizate, şi a celei scrise: preferinţele consumatorilor de media, participarea lor la pregătirea emisiunilor şi a articolelor, obiectivitatea mijloacelor de informare în masă în cadrul reflectării evenimentelor cotidiene etc.

Gazdele, dar şi oaspeţii, au manifestat un viu interes pentru temele puse în dezbatere pe parcursul mesei rotunde, abordând o serie de chestiuni menite să îmbunătăţească activitatea mass-media din localitate. Propuneri constructive au făcut, bunăoară, Anghelina Gaidarji, redactor interimar al săptămânalului „Svet”; Dmitri Borimecikov, responsabil de editarea paginii  în limba bulgară tipărită în acelaşi ziar; Elizaveta Rotari, directoarea postului de televiziune ATV din municipiul Comrat; Ludmila Topal, redactor-şef al postului de radio şi de televiziune BasTV din oraşul Basarabeasca, alţi vorbitori.

Potrivit lui Andrei Bargan, preşedintele organizaţiei neguvernamentale „Prospect” din oraşul Cimişlia, proiectul privind monitorizarea activităţii posturilor de radio şi de televiziune, a platformelor on-line şi variantelor print ale ziarelor din zona de sud a ţării are o durată de implementare de opt luni şi urmează a fi finalizat peste zece zile, pe data de 6 noiembrie.

Ion CIUMEICĂ