Specialiștii ADR au inspectat două şantiere importante, de la Cahul şi Cantemir

Săptămâna trecută, specialiștii Secției management proiecte din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Sud au efectuat două vizite de monitorizare în municipiul Cahul și în oraşul Cantemir, pentru a verifica cum decurg lucrările în cadrul proiectelor investiționale „Reabilitarea termică a clădirii Instituţiei medico-sanitare publice „Spitalul Raional Cantemir” (bloc chirurgical)” și „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională”. După cum se menţionează într-un comunicat de presă, ambele proiecte sunt implementate de către ADR Sud, din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională.

În cadrul vizitelor efectuate, specialiștii Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud s-au documentat în ceea ce privește situația curentă privind implementarea proiectelor, mersul desfășurării lucrărilor și progresul înregistrat. Totodată, ei au luat act de un șir de aspecte de care factorii de decizie locali urmează să țină seama în vederea implementării corespunzătoare a proiectelor.

În procesul de inspectare a locației viitorului Parc Industrial Cahul, angajații ADR Sud au constatat că, pentru moment, antreprenorul general finalizează construcția rețelei de canalizare sub presiune.

Lucrările în cadrul proiectului în cauză au fost începute la 1 mai 2018. Până în prezent au fost executate lucrări de pregătire a terenului viitorului parc, cu suprafața de 5,8 hectare, au fost montate, în proporție de 80 la sută, rețelele de apeduct. S-a realizat un volum de 71% din lucrările de montare a rețelelor de canalizare gravitațională și se află pe ultima sută de metri montarea rețelelor de canalizare sub presiune. De asemenea, au fost integral îndeplinite lucrările de construcție a gazoductului la obiectivul nominalizat.

Lucrările de construcție a rețelelor edilitare, a căilor de acces și de amenajare la acest şantier se efectuează în cadrul proiectului „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională”, realizat în cadrul unui parteneriat între ADR Sud și Consiliul Raional Cahul. Costul total al lucrărilor constituie 20 de milioane 41 de  mii de lei.

Executarea lucrărilor se desfășoară în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare a proiectului semnat la 3 aprilie 2017, cu Acordurile adiționale nr.1 și 2 privind implementarea proiectului inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020, precum și în conformitate cu contractul de antrepriză nr. 13/L/17 din 15 decembrie 2017, încheiat între ADR Sud, Consiliul Raional Cahul și Societatea cu răspundere limitată (SRL) „Coloana Mecanizată de Construcții”.

Darea în exploatare a Parcului Industrial va permite dezvoltarea infrastructura de antreprenoriat în Regiunea de Dezvoltare Sud prin crearea unui mediu favorabil de afaceri.

În ceea ce privește Spitalul Raional Cantemir, unde, începând cu 25 septembrie 2017, se realizează diferite măsuri de eficientizare energetică în cadrul proiectului „Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical)”, la ora actuală operatorul economic execută lucrări de montare a rețelelor de distribuire a apei calde, urmând ca, la anul viitor, să îndeplinească lucrări de asamblare a sistemului de ventilare.

De notat că, practic, în cadrul proiectului dat, lucrările se află pe ultima sută de metri, până în prezent antreprenorul „Consmodern” SRL reușind să execute integral lucrările de renovare a acoperișului blocului chirurgical al spitalului, de schimbare a tâmplăriei și de termoizolare a pereților exteriori ai clădirii instituţiei medicale din Cantemir.

Ion CIUMEICĂ