Proiectul „Migraţia şi valorile umane”, implementat la Leova

În sistemul de învăţământ general din raionul Leova a fost realizat proiectul „Migraţia şi valorile umane”, al cărui suport financiar a fost oferit de către Guvernul Sloveniei în parteneriat cu Programul granturilor mici gestionat de către Organizaţia Internaţională WCE Partnership.   

Potrivit directorului Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din central raional, Dorin Marin, managerul proiectului „Migraţia şi valorile umane”, ideea principală a acestuia a fost să definească și să dezbată probleme de natură socială, de stringentă actualitate, cum ar fi migrația, valorile umane, alegerea carierei, precum şi chestiuni de natură psihologică, cum ar fi agresivitatea, hiperactivismul, dizabilitatea în rândurile elevilor, dar și de a găsi soluții pentru a le atenua efectele negative şi chiar a le înlătura.

Aceste probleme sunt evidente, deoarece jumătate din contingentul de elevi ai școlilor din oraș și din raion au părinții plecați la muncă peste hotare, mulți adolescenţi, absolvenți, aleg la întâmplare meseria, o parte întâmpină greutăţi la învățare și au o conduită inadecvată din cauza deficitului neuropsihologic.

Amplitudinea succesului a rezultat în urma conjugării eforturilor, prin conlucrarea fructuoasă a Asociației Obștești „Liceum” în cadrul Rețelei WCE Partnership. Activitățile orientate spre atingerea obiectivelor primordiale ale acestei colaborări sunt relaționate nemijlocit de crearea unui mediu propice pentru categoriile vulnerabile și cele care necesită susținere întru depășirea dificultăților. Responsabilitatea desăvârșirii vitalității cotidiene a grupurilor ușor lezabile s-a înrădăcinat în perseverența de a realiza întâlniri eficiente între membrii rețelei.

În consecință, a comunicat sursa citată, s-a reflectat asupra activității interne a fiecărei organizații pentru definirea gradului de eficiență a acesteia în raport cu scopurile generale stabilite la nivel de rețea. Totalitatea ședințelor, a seminarelor, trening-urilor și a călătoriilor de documentare s-au fundamentat pe obiectivul identificării dificultăților cu care se confruntă grupurile vulnerabile ale societății și identificarea potențialelor modalități de depășire a acestora.

Întâlnirile eficiente realizate în cadrul rețelei au favorizat cunoașterea reciprocă dintre organizațiile constituente ale rețelei, astfel încât s-a realizat un schimb de experiență neprețuit prin descoperirea de către participanţi a strategiilor de implementare productivă a planurilor de activitate în conformitate cu direcțiile specifice de lucru ale fiecărui membru al rețelei.

Colaborarea a condus la eficientizarea activității interne a fiecărei organizații prin asigurarea lucrului în comun cu administrația publică locală de nivelurile unu şi doi, ceea ce a condus la îmbunătățirea semnificativă a rezultatelor și la amplificarea impactului activităților asupra societății.

Principalele direcții de lucru, a declarat Dorin Marin, au constituit crearea în societate a posibilităților de adaptare și evoluare pentru toți participanţii la proiect, concentrându-se pe organizarea și desfășurarea activităților de promovare și susținere a drepturilor copiilor, femeilor și vârstnicilor.

Activitățile organizate – ,,Alegerea profesiei”, ,,Excursie la Oficiul Forței de Muncă”, ,,Prevenirea corupției în instituțiile de învățământ” etc. – au implicat circa 40 de părinți responsabili de asigurarea drepturilor copiilor, tot atâţia copii care au fost informați despre drepturile lor fundamentale, 75 de adolescenții care au fost instruiți cum să se adapteze în instituțiile de învățământ, precum şi ansamblul de grupuri sociale care au fost ghidate spre înțelegerea esenței factorilor ce influențează nemijlocit viața cotidiană.

Antrenarea administrației publice locale la lucrările seminarelor desfășurate au contribuit la înţelegerea mai profundă a rolului și compartimentelor de resurse umane în administrația publică, în cunoașterea modului de organizare și funcționare a instituțiilor publice, în conştientizarea fenomenului corupției, dar și a metodelor de combatere a acesteia, în înțelegerea diferențelor care există între Republica Moldova și țările Uniunii Europene și în identificarea posibilelor modalități de atenuare a acestor diferențe.

Ar mai trebui de spus că unul din scopurile urmărite a fost şi descoperirea individualității elevilor în sensul alegerii corecte a drumului personal în viață, cercetarea avantajelor și a dezavantajelor profesiilor existente, dezvoltarea capacităților de a aprecia valoarea specialităţilor actuale, evidențierea consecințelor deciziilor luate și aprecierea potențialelor riscuri în cazul alegerilor greșite.

În calitate de experți și consultanți au fost invitați specialiști din cadrul Direcției asistenţă socială şi protecţia familiei a Consiliului Raional Leova, angajați ai filialei Cahul a Centrului Național Anticorupție, ai Oficiului forţei de muncă Leova, dar și formatori din rândurile cadrelor didactice de la Liceul Teoretic „Constantin Spătaru”.

Ion CIUMEICĂ