Peter Michalko: „La Cimişlia există potenţial foarte mare”

În prima parte a zilei de miercuri, 10 octombrie 2018, Excelenţa Sa Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, s-a aflat într-o deplasare de lucru în oraşul Cimişlia.

Şeful Delegaţiei UE în ţara noastră a vizitat mai multe colective în care s-au implementat şi se implementează o serie de proiecte cu sprijinul financiar al diferitor fonduri internaţionale: Întreprinderea municipală „Servicii Publice”, unde există mari probleme băneşti;  Secţia de producere a brichetelor din resurse vegetale aflată în curs de construcţie; Cooperativa agricolă  „Basan-Agro”, specializată în dezvoltarea plantaţiilor multianuale în baza irigării prin picurare; Agrofirma „Cimişlia”, ramurile de bază ale căreia sunt viticultura şi vinificaţia; Incubatorul de Afaceri din localitate, unde îşi au sediul mai mulţi agenţi economici dispuşi să dezvolte diverse forme de antreprenoriat.

Spre amiază, Excelenţa Sa Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a avut o întrevedere cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale de nivelurile unu şi doi, cu lideri ai formaţiunilor politice  din teritoriu, cu oameni de afaceri, cu angajaţi ai presei regionale etc.

Oaspetele de la Chişinău a făcut o analiză succintă a îndeplinirii de către ţara noastră a Acordului de Asociere şi de Liber Schimb cu UE, menţionând: „Vrem să susţinem şi în continuare ţara Dumneavoastră, ca ea să devină una modernă şi prosperă. Prin asocierea politică şi integrarea economică ne dorim ca Republihca Moldova să fie în Uniunea Europeană”.

În acest sens s-a vorbit despre utilizarea UE a diferitor forme de parteneriat în agricultură, dar şi în alte domenii, aducându-se şi un exemplu concret—proiectul „Poarta de Sud a Moldovei Deschisă pentru Promovarea Afacerilor şi Investiţiilor”, finanţat, în cea mai mare parte, de UE. Peter Michalko a specificat că implementarea lui cu succes va crea premise pentru atragerea de noi fonduri europene.

„În urma vizitei la dumneavoastră, a declarat  Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, m-am convins că la Cimişlia există potenţial foarte mare”.

Diplomatul a povestit despre experienţa ţării sale de origine, Slovacia, care a trecut prin aceleaşi etape ca şi ţara noastră; s-a pronunţat pentru stabilirea unor relaţii active între autorităţile publice locale şi societatea civilă; a atras atenţia asupra faptului că statul trebuie să manifeste o grijă mare şi permanentă faţă de presoanele cu dizabilităţi şi alte categorii defavorizate; a reiterat rolul important al presei libere în dezvoltarea procesului democratic etc.

În continuarea discuţiei, vicepreşedintele raionului Cimişlia, Vasile Melente, a adus mulţumiri pentru ajutorul financiar al UE în implementarea proiectelor legate de educaţie şi medicină, iar  primăriţa satului Selemet, Tatiana Badan, care este şi preşedinta Cogresului Autorităţilor Locale din Moldova, antreprenorii Vasile Ciobanu şi Valeriu Lungu, preşedintele Asociaţiei Naţionale de Ovine şi Căprine, Pavel Prisăcaru, consilierul orăşenesc Sergiu Suhan şi alţi oratori au abordat o serie de probleme care se cer soluţionate cât mai rapid.

La încheierea întrevederii, Peter Michalko a subliniat: „Vectorul european este cel mai bun pentru Republica Moldova. Noi vom continua să vă ajutăm în această privinţă”.

Ion CIUMEICĂ