La Căușeni va fi amenajată Aleea personalităților din domeniul culturii

Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de miercuri, edificarea Aleii personalităților din domeniul culturii în orașul Căușeni. Aceasta va fi amplasată în preajma Casei de cultură din oraș, în scopul înveşnicirii memoriei personalităţilor remarcabile, originare din Căușeni, care au contribuit la dezvoltarea arhitecturii și artelor.

Potrivit Direcţiei comunicare şi protocol a Guvernului, pe alee vor fi instalate busturile actorilor Ion Ungureanu și Grigore Grigoriu, ale regizorilor și scenariștilor Emil Loteanu și Vasile Brescanu, primadonei Operei moldovenești Maria Bieșu, sculptorului Ion Guțu și arhitectului Eugen Bîzgu. Cheltuielile pentru realizarea busturilor și amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din bugetul raional al orașului Căușeni.

Tot astăzi, a fost aprobată edificarea bustului domnitorului Dimitrie Cantemir. Bustul va fi amplasat în municipiul Ungheni, în preajma Bibliotecii publice raionale, care poartă numele domnitorului. Resursele financiare în acest scop vor fi alocate din bugetul raionului Ungheni, dar și din donații și sponsorizări.

Carolina CERNAT