La Cimişlia va fi aplicată experiența americanilor privind gestionarea deșeurilor

Valentina Țapiș, secretar de stat în domeniul protecției mediului și resurselor naturale din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a discutat cu un oaspete din Statele Unite ale Americii, Ellen Lorshieder, expert în managementul deșeurilor din Carolina de Nord, despre inițierea schimbului de experiență în domeniu și practicile de gestionare a deșeurilor în localităţile Republicii Moldova.

Potrivit site-ului provincial.md, în cadrul dialogului a fost evidențiată și problema deșeurilor periculoase, prin prisma faptului că ține de responsabilitatea statului de a oferi soluții cu suport financiar din fonduri de mediu, create cu același scop.

Ellen Lorshieder și-a exprimat disponibilitatea de a identifica necesitățile de cooperare, pentru a oferi suportul necesar autorităților din țara noastră.

La discuții au mai participat reprezentanți ai autorităților locale din orașul Cimișlia, care doresc să folosească experienţa americanilor în propria primărie, și specialiști ai Direcției politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice și ai Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor din cadrul ministerului respectiv.

Ion CIUMEICĂ