CHESTIUNI IMPORTANTE EXAMINATE DE CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

25 de chestiuni a cuprins ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Raional Cimişlia (CRC), care şi-a desfăşurat lucrările vineri, 21 septembrie. Astăzi vă vom relata despre cele mai importante dintre ele.

Pregătirea către sezonul rece

Cea mai stringentă problemă examinată de către aleşii locali a fost, fără îndoială, cea cu privire la asigurarea pregătirii economiei şi sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019.

Raportorul, Vasile Melente, vicepreşedinte al raionului Cimişlia, a relatat despre lucrările care au fost efectuate în sistemul de ocrotire a sănătăţii,  în cel de asistenţă socială şi protecţie a familiei, în domeniul învăţământului. A făcut o analiză a stării drumurilor de pe teritoriul aflat în subordine, s-a oprit şi asupra nivelului de pregătire către sezonul rece a altor sfere de importanţă vitală.

În decizia adoptată pe marginea acestei chestiuni se conţin o serie de puncte care obligă persoanele cu funcţii de răspundere să întreprindă toate măsurile în vederea activităţii normale pe parcursul toamnei şi al iernii.

Domeniul financiar şi cel economic

Aproape o pătrime din agenda şedinţei a fost completată cu probleme de ordin financiar. Astfel, consilierii au aprobat raportul privind executarea bugetului raional pe şase luni ale anului de faţă. Au fost de acord cu modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2018 şi cu corelarea lui cu Legea bugetului de stat pe anul în curs, au acceptat dispoziţiile preşedintelui raionului Cimişlia, Iovu Bivol, cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional etc.

Pe cinci chestiuni din ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Raional Cimişlia a prezentat informaţii Mihai Popescu, şeful Direcţiei învăţământ general. Ele s-au referit la: activitatea acestei instituţii;  aprobarea contingentului de elevi, a reţelei şcolare, preşcolare şi extraşcolare pentru anul de studii 2018-2019; repartizarea surselor financiare din componenta raională; modificarea deciziei CRC nr. 03/03 din 22 iunie curent „Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională” etc.

Se preconizează înfrăţirea cu judeţul Dolj din România

Printre deciziile adoptate de cei 23 de consilieri prezenţi la şedinţa de săptămâna trecută a CRC s-a numărat şi cea cu privire la Acordul de înfrăţire şi colaborare între raionul Cimişlia din Republica Moldova şi judeţul Dolj din România.

A fost aprobat proiectul acestui document şi preşedintele raionului Cimişlia, Iovu Bivol, a fost împuternicit să semneze Acordul respectiv.

Raionul Cimişlia şi judeţul Dolj doresc să se declare unităţi administrtaiv-teritoriale înfrăţite, iar acţiunile de colaborare ce urmează a fi puse în practică se vor desfăşura în special în următoarele domenii:

  • cultură—în vederea consolidării cooperării reciproce în acest sector;
  • sănătate—în vederea colaborării în sfera asistenţei medicale, inclusiv posibilitatea încheierii unor parteneriate în managementul sănătăţii;
  • educaţie—încurajarea cooperării şi schimbului de experienţă între elevi şi profesori, între instituţiile de învăţământ;
  • business—promovarea comunicării şi cooperării între comunităţile oamenllor de afaceri şi stimularea creşterii economice şi a progresului social etc.

Alte probleme

Consiliul Raional Cimişlia a adoptat decizia „Cu privire la încorporarea din octombrie 2018-ianuarie 2019 în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi serviciul civil al cetăţenilor născuţi în anii 1991-2000”.

De asemenea, s-a decis să se organizeze controlul medical şi trecerea în evidenţă militară a tinerilor din raionul Cimişlia născuţi în anul 2003,

La şedinţă a fost modificat Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cimişlia pentru anii 2013-2020 prin includerea în acest document a două obiective: renovarea şi dotarea Taberei de odihnă pentru copii „Izvoraş” din satul Zloţi şi reabilitarea clădirii Azilului de bătrâni din oraşul Cimişlia şi extinderea serviciilor sociale prestate de către această instituţie.

Consilierii raionali au examinat şi alte chestiuni.

Ion CIUMEICĂ