Leoveni şi cahuleni, după experienţă în România şi în Ungaria

Reprezentanți ai administrațiilor publice locale din raioanele Leova și Cahul, operatori de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și manageri ai proiectelor AAC din cele două raioane au efectuat, în perioada 15-21 iulie 2018, o vizită de studiu în România şi în Ungaria. Scopul acestei vizite a fost de a se familiariza cu bunele practici și a face un schimb de experiență în domeniul cooperării inter-comunitare a sectorului  în cauză.

Deplasarea, se menţionează într-un comunicat,  a fost organizată prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și cu suportul logistic al Societăţii Comerciale (SC)  „Apaserv” din judeţul Satu Mare, România.

Efectele pozitive ale regionalizării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare sunt acolo vizibile, printre ele numărându-se: echipa managerială bine pregătită; cadre muncitoreşti bine instruite şi cu experienţa necesară; dotări cu maşini, mecanisme şi echipament; capacitate sporită de atragere şi valorificare a investiţiilor în domeniul AAC.

Pe parcursul vizitei, membrii delegației din sudul ţării s-au întâlnit cu reprezentanții operatorului regional SC „Apaserv” Satu Mare, cu administrația publică locală a municipiului Carei și a orașului Tășnad. De asemenea, ei au fost la stația de tratare a apei potabile din comuna Doba.

Delegația din raioanele Leova şi Cahul s-a întâlnit cu reprezentanții Primăriei Municipiului și ai Consiliului Județean Satu Mare în cadrul unei şedinţe la care a fost votată accederea la ADI în calitate de membru a două noi localități, moldovenilor explicându-li-se că materialele supuse examinării au fost trimise membrilor consiliului, care le-au putut citi și chiar dezbate înainte de ședință.

De asemenea, reprezentanții  SC „Apaserv” și  ai ADI au făcut o prezentare despre evoluția regionalizării serviciilor AAC și cadrul instituțional, au relatat despre metodele de reducere a pierderilor de apă, dar și despre provocările și problemele cu care s-a confruntat operatorul regional din județul Satu Mare.

Csaba Pataki, președintele Consiliului Județean Satu Mare, a făcut următorul apel către  delegația din Republica Moldova: „Implementați și folosiți tehnologii noi, chiar dacă vă vor costa mai mult la faza incipientă. Ulterior, însă, la mentenanță, veți avea doar de câștigat și nu veți avea cheltuieli mari care să vă distrugă ca și organizație”.

În ultima zi a vizitei de studiu, leovenii şi cahulenii  au mers în Ungaria, unde au  vizitat două localități: Nyírbátor și Nyíregyháza. Acolo, ei s-au întâlnit cu reprezentanții operatorului regional AAC „Nyírségvíz” și au luat cunoștință de procesul de regionalizare a serviciilor AAC în această ţară, de tarifele în domeniu AAC și de alte detalii.

De exemplu, în Ungaria, 100% din populație are acces la apă și rețele de apă potabilă, iar peste 90% din toate gospodăriile sunt branșate și la serviciile de canalizare. Există 41 de operatori regionali de ACC, iar „Nyírségvíz” e al nouălea ca mărime. Acesta din urmă are în gestiune 41de localități, peste 150 de mii de utilizatori, 37 de uzine de tratare a apei, 33 de stații de epurare, peste 2580 km de rețea de apă, 2100 km de rețea de canalizare și 1700 de stații de pompare.

Attila Németh, viceprimar al orașului Nyírbátor, a spus: „Cu zece ani în urmă, în 2007, am delegat activitatea ce ține de aprovizionare cu apă și canalizare către operatorul regional. Și acum cred că a fost cel mai bun lucru pe care l-a făcut primăria în acest sens, pentru că de aceste servicii trebuie să se ocupe oamenii din domeniu și cei calificați”.

Dar iată ce au declarat doi membri ai delegaţiei din Republica Moldova. Eugen Mutaf, primarul oraşului Iargara, raionul Leova: „Experiența pe care am acumulat-o în această deplasare ne dă speranțe că proiectul care este în curs de implementare și care este finanțat de Guvernul Germaniei ne va facilita comunicarea și procedura de delegare a serviciilor AAC de la primăria Iargara către  Societatea pe acţiuni „Apă-Canal Leova”.

Ilie Condrea,  șeful  Direcției  economie, dezvoltarea teritoriului și  atragerea investițiilor: „Unica sursă de apă potabilă de calitate din raionul Leova este  apa din râul Prut, deoarece, conform rezultatului expertizelor efectuate după conținutul chimic și nivelul de poluare, apele din fântânile de mină de la noi  nu corespund standardelor ,,Apă de băut”.

Amintim că, în ultimii ani, autorităţile publice locale de nivelurile unu şi doi din raionul Leova, cu susținerea Fondului Ecologic Național, prin contribuția localităților,  dar și graţie finanțării de către Fondul de Dezvoltare Regională (FNDR) și cu suportul financiar al Guvernului Federal al Germaniei, ghidați de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud, au elaborat ,,Strategia de alimentare cu apă și canalizare a raionului Leova”, astfel fiind construite apeducte magistrale spre localitățile raionului și rețele de apeduct în interiorul localităților.

Se construiesc rețele de apeduct magistrale:  Leova-Hănăsenii Noi; Leova-Filipeni-Romanovca; Leova-Sîrma-Tochile Răducani-Sărata Răzeși-Tomai. Sunt construite rețele de apeduct în interiorul localităților: Sărata Nouă, Bulgărica, Sărățica Veche, Sărăteni, Beștemac și Leova. Se construiesc rețele de apeduct în satele: Sărata Răzeși, Cneazevca, Tomaiul Nou, Sărățica Nouă, Borogani, Vozneseni, Troian, Troița, Tigheci, Hănăsenii Noi.

Au fost înaintate proiecte și cereri de finanțare  pentru construcția apeductelor magistrale: R-34-Seliște; Iargara – Borogani cu branșarea satului Meșeni;  Iargara-Tigheci cu conectarea satului Cuporani. Se elaborează documentația de proiect și sunt identificate surse financiare pentru construcția rețelelor de apeduct în localitățile: Cupcui, Romanovca, Filipeni, Iargara, iar în oraşul Leova inclusiv construcția rețelelor de canalizare.

Cu finanțare de la Guvernul Federal al Germaniei, FNDR și Consiliul Raional Leova, în prezent se execută lucrări de construcție a apeductului magistral Leova – Iargara, lucrări care urmează a fi încheiate până la finele anului 2018.

Eforturi deosebite se depun în dezvoltarea sectorului de aprovizionare cu apă şi de canalizare şi în raionul Cahul, publicaţia „Gazeta de Sud” relatând în mai multe rânduri despre munca depusă în acest domeniu.

Sperăm că experienţa acumulată în România şi Ungaria va contribui la soluţionarea, măcar parţială, a asigurării  zonei de sud a Republicii Moldova cu sursele necesare de apă potabilă şi cu rețele canalizare. În orice caz, şeful Direcţiei economie, dezvoltarea teritoriilor şi atragerea investiţiilor din cadrul Consiliului Raional Leova, Ilie Condrea, consideră că, în urma vizitei în cele două ţări, primul pas care trebuie făcut constă în luarea de măsuri privind asocierea tuturor deţinătorilor de reţele AAC, în vederea constituirii unui operator regional în acest domeniu.

Ion CIUMEICĂ

FOTO

Întâlnirea leovenilor şi cahulenilor la Consiliul Judeţean Satu Mare din România

Şeful Direcţiei economie, dezvoltarea teritoriilor şi atragerea investiţiilor din cadrul Consiliului Raional Leova, Ilie Condrea (al treilea din dreapta), povesteşte despre implementarea proiectelor în sectorul AAC