Locuințe pentru persoanele social vulnerabile din Cahul

O decizie cu privire la aprobarea măsurilor în vederea implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II a fost aprobată de Consiliul Raional Cahul în cadrul ultimei ședințe extraordinare din 23 iulie.

Acordul-cadru de împrumut pentru realizarea Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social vulnerabile, faza II, a fost semnat între Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BCE) la 16 iunie 2012. Documentul a fost ratificat de către Parlament prin Legea nr.182 din 11 iulie 2012.

Scopul Proiectului constă în acordarea locuinţelor în regim social familiilor socialmente vulnerabile din Republica Moldova, aflate în imposibilitatea de a avea acces la condiţii de locuit satisfăcătoare.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, de împrumuturi investiţionale pot beneficia doar autorităţile publice locale de nivelul II.

Locuinţele construite vor fi repartizate de către autorităţile publice locale în regim social (se acordă în locațiune). Astfel, cu scopul asigurării cu locuinţă a categoriilor vulnerabile de populaţie care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai, inclusiv a familiilor tinere, a tinerilor specialişti, mai multe consilii raionale, separat sau în comun cu primăriile orașelor, și-au dat acordul să participe la realizarea proiectului.

Consiliul Raional Cahul va asigura partea de cofinanțare în Proiectul de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II în valoare de 8.599.417 lei (fără TVA), echivalentul a 439.888 de euro, dintre care aportul nefinanciar de 3.799.417 lei (valoarea construcției nefinalizate – 2.830.593 de lei, valoarea terenului – 747.800 de lei, costul documentației de proiect – 188.333 de lei, costul verificării și expertizării documentației de proiect – 10.416 lei, costul expertizei tehnice – 22.272 de lei) și aportul financiar în valoare de 4.800.000 de lei,  ceea ce constituie 47,78% din costul total al proiectului, în valoare de 17.999.416 lei.

Președintele raionului Cahul, Ion Groza, va semna contractul de împrumut cu Ministerul Finanțelor la suma de 480.840,6 euro, pe o perioadă de 20 de ani (de la data transferării), inclusiv 5 ani perioada de graţie, și Acordul de cooperare cu Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile (UIP), faza II.

De asemenea, Consiliul Raional Cahul va transmite în gestiune temporară, către Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile (UIP), faza II, a părții sale de cofinanțare în valoare de 8.599.417 lei, pe perioada implementării proiectului de reconstrucție a blocurilor din str. Dunării 34 și str. Garoafelor 36 din s. Crihana Veche, raionul Cahul, în blocuri de locuințe (etapa I – 32 de apartamente), în cadrul Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei de Construcție a Locuințelor pentru Păturile socialmente vulnerabile (UIP), faza II.

Costul total estimat al proiectului constituie 20,4 milioane de euro, dintre care 13,4 mln. euro reprezintă suma împrumutului oferit de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, iar restul sumei, estimat la 7 mln. euro, va constitui finanţarea Republicii Moldova. Împrumutul este oferit de BCE pentru un termen de până la 20 ani, inclusiv perioada de graţie de cinci ani.

Sorina REMENTOVA