NICOLAE DABIJA: „SUNT UN OM FERICIT”

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din cadrul aceleeaşi instituţii şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării au organizat, la începutul săptămânii curente, conferinţa omagială „Nicolae Dabija, poet şi savant, la 70 de ani”.

În debutul evenimentului, moderatorul acestuia, academicianul Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, i-a făcut o succintă caracterizare omagiatului, vorbind despre despre multiplele calităţi cu care l-a înzestrat Dumnezeu pe Nicolae Dabija: de poet şi prozator, de publicist şi savant, de politician şi, pur şi simplu, de Om cu literă mare.

Prezidiumul Academiei de Ştiinţe din Moldova i-a acordat medalia „Meritul ştiinţific”, distincţia fiindu-i înmânată lui Nicolae Dabija în aplauzele numeroasei asistenţe prezente la ceremonie.

Monica Babuc, ministra Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova, a ales cu migală cuvintele, pentru a afirma că Nicolae Dabija reprezintă basarabeanul adevărat, că el este, într-un fel, simbolul acestui popor.

Demnitara a anunţat că, până la sfârşitul acestui an, Palatul Naţional „Nicolae Sulac” va găzdui o serată de creaţie a lui Nicolae Dabija.

„Cel pe care îl omagiem astăzi, a declarat Mircea Snegur, primul preşedinte al ţării noastre, a fost, este şi va rămâne un mare patriot al neamului nostru”.

Cordiale mesaje de salut i-au mai adresat lui Nicolae Dabija academicianul Vladimir Hotineanu, preşedinte al Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetarer, tineret, sport şi mass-media; Arcadie Suceveanu, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova; iar prin mediul on-line—din partea actualei şi fostei conduceri a Academiei de Ştiinţe a României.

A urmat şedinţa în plen, pe parcursul căreea au fost rostite mai multe comunicări. Astfel, academicianul Mihai Cimpoi a vorbit despre presonalitatea intelectuală a lui Nicolae Dabija, iar magistrul Theodor Codreanu de la Huşi, România, i-a făcut o caracteristică omagiatului „născocit de poeme”.

Doctorul în filologie Nina Corcinschi a analizat romanul „Tema pentru acasă” prin prisma erosului, pentru ca profesorul universitar Vasile Puiu din Bacău, România, să afirme că Nicolae Dabija este un poet naţional.

În continuare s-au ţinut o serie de alocuţiuni de către doctorul habilitat Aurelian Dănilă, scriitorul Aurelian Sivestru, academicianul Vasile Micu,de către colegii omagiatului din partea dreaptă a Prutului: Dumitru Brăneanu, preşedintele filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, şi Viorel Dinescu, poet de la Galaţi.

Printre oratori s-a numărat şi Gheorghe Răieanu, primarul oraşului Cimişlia, al cărui cetăţean de onoare este Nicolae Dabija. „Prin tot ceeea ce face omagiatul, a spus edilul-şef, el onorează oraşul nostru. Şi consider că Nicolae Dabija trebuie să fie Cetăţeanul de Onoare al Republicii Moldova”.

Gheorghe Răileanu a mai reiterat că Nicolae Dabija, împreună cu Eugen Doga şi alţi maeştri ai culturii noastre, au nobila misiune de a compensa pierderile provocate de trecerea în nefiinţă a lui Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, altor înaintaşi şi să continuie lupta pentru trezirea conştiinţei naţionale.

Pe tot parcursul conferinţei omagiale, discursurile au fost intrecalate cu melodii pe versurile lui Nicolae Dabija, ele fiind interpretate de către folkiştii Marcel Zgerea şi Iurie Sadovnic-Orheianu, de către solistul de muzică populară Nicolae Glib.

„Sunt un om  fericit, a afirmat, în cuvântul său de încheiere, Nicolae Dabija. Datorez acest lucru părinţilor mei, care, odată demult, când m-au petrecut la şcoli, mi-au oferit reţeta fericirii.

Ei mi-au spus:

-Dacă doreşti să devii în viaţă om fericit, să fii bun şi harnic.

Bunii mei părinţi mi-au dat astfel de înţeles că oamenii răi şi leneşi nu sunt niciodată fericiţi, chiar dacă au de toate. De ce? Pentru că nu merită.

O reţetă simplă, la îndemâna tuturor.

Să fiţi fericiţi!”, a concluzionat maestrul.

Pe final, a avut loc prezentarea cărţilor lui Nicolae Dabija „Ochiul al treilea”, apărută la Botoşani, România, şi  „Aşchii de cer”, editată la Chişinău.

De asemenea, a fost vernisată o expoziţie aniversară de fotografii.

Ion CIUMEICĂ