GUVERNUL A DISCUTAT, LA LEOVA, PROBLEMELE ACESTUI RAION

 

Premierul Pavel Filip a îndemnat reprezentanții administrației publice locale din raionul Leova să vină cu inițiative care să îmbunătățească viața oamenilor din localități, asigurându-i de suportul administrației publice centrale în implementarea acestora. Potrivit unui comunicat de presă, un schimb de opinii deschis și constructiv a avut loc vineri, 13 iulie 2018, la ședința comună dintre echipa guvernamentală și reprezentații APL din această unitate teritorial-administrativă.

Şeful Cabinetului de miniştri a trecut în revistă principalele reforme ale Guvernului orientate spre îmbunătățirea mediului de afaceri, asigurarea stabilității financiare și reformele în domeniul social. „Pensiile și salariile sunt încă mici, dar acestea se majorează în măsura posibilităților. Salariul mediu anul trecut a crescut cu 12%, pensia medie s-a majorat și ea. Urmează să muncim mai departe: oamenii trebuie să simtă creșterea economică în buzunarele proprii”, a subliniat Pavel Filip.

Premierul s-a referit și la măsurile luate pentru asigurarea securității frontierelor, prin instituirea controlului comun, inclusiv pe segmentul transnistrean, precum și la asigurarea securității energetice. Chiar în ședința Guvernului din 11 iulie a fost aprobată ratificarea Acordurilor cu BEI și BERD, care vor oferi 160 de milioane de euro pentru interconectarea la rețeaua electroenergetică din România.

Eforturile autorităților rămân orientate și spre îmbunătățirea infrastructurii din localități. Prin intermediul programului „Drumuri bune pentru Moldova”, în raionul Leova vor fi reabilitați peste 22 km de drum, cu o valoare totală a lucrărilor de peste 36 milioane de lei. În context, reprezentanții autorităţilor publice locale au semnalat necesitatea stringentă de a repara drumul Leova-Leușeni. Premierul a solicitat includerea acestuia în lista de drumuri prioritare care urmează a fi reconstruite, cu identificarea ulterioară a mijloacelor financiare în acest sens.

Referindu-se la acțiunile realizate de Guvern în doi ani și jumătate de activitate, Pavel Filip a accentuat: „Am reușit să construim fundamentul pentru a ridica în continuare casa. Fundamentul este sub pământ și nu se vede, dar asigură trăinicia casei”.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții autorităților locale au abordat mai multe probleme, unele dintre acestea fiind soluționate pe loc. Astfel, la solicitarea autorităților locale s-a decis deschiderea în satul Sărăteni a unui post de salvatori și pompieri. În acest scop, din proprietatea Întreprinderii de Stat „Moldsilva” va fi transferată clădirea necesară, astfel încât echipele de urgență să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie de ajutor.

Printre problemele abordate de autoritățile locale a fost și necesitatea reparației Centrului de sănătate din Iargara, primul ministru solicitând ca acest subiect să fie examinat în mod prioritar.

Suportul  autorităților a fost solicitat și pentru construcția podului Leova-Bumbăta peste râul Prut. Pavel Filip a menționat că acest subiect va fi discutat la ședința comună a Guvernelor de la Chișinău și București, care va avea loc în timpul apropiat.

Alte probleme abordate s-au referit la deservirea necalitativă a rutelor transportului de călători, deficitul de cadre didactice și medicale, subvenționarea agricultorilor, precum și la necesitatea construirii unei piețe agroindustriale regionale.

Prim-ministrul a subliniat că Guvernul va analiza fiecare caz în parte, pentru a putea interveni eficient şi a identifica soluțiile optime, în strânsă conlucrare cu administrația locală.

Locuitorii celor două orașe și 38 de sate ale raionului Leova au putut discuta, în aceeaşi zi, cu membrii Cabinetului de miniștri, care şi-au continuat programul în teritoriu pentru a se informa despre problemele existente și a întocmi un Plan de acțiuni întru soluționarea acestora.

Astfel, Pavel Filip, împreună cu şefii instituţiilor principale din administrarea mediului economic din ţară, au avut o întâlnire cu oamenii de afaceri din raionul Leova, unde s-a făcut o evaluare a climatului investiţional din regiune.

Pe parcursul aflării în acest raion, primul ministru a vizitat şantierul de construcţie a apeductului magistral Leova-Iargara, care va aproviziona cu apă 28 de localităţi.

 Ion CIUMEICĂ