O zi deosebită pentru raionul Ştefan Vodă

Începutul săptămânii curente s-a dovedit a fi unul deosebit pentru locuitorii raionului Ştefan Vodă, căci în ziua de luni, 2 iulie 2018, aici s-au desfăşurat mai multe evenimente de o puternică rezonanţă istorico-socială.

Miting dedicat lui Ştefan cel Mare şi Sfânt

Cu ocazia împlinirii a 514 ani de la trecerea în eternitate a domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt şi a 26 de ani de la canonizarea marelui voievod, în oraşul care-i poartă numele a avut loc un miting festiv.

El a început cu dangăte de clopote, după care s-a dat citire „Testamentului lui Ştefan”, a fost interpretată melodia „Când era să moară Ştefan”.

Andrian Gandiş, prezentatorul manifestării, a declarat: „Întreaga suflare naţională în această zi îşi aminteşte cu pietate de cel mai mare voievod al Ţării Moldovei şi apărător al neamului. Aproape jumătate de veac, cât s-a aflat la tronul ţării, Ştefan cel Mare şi Sfânt a atins cele mai înalte culmi ale gloriei militare, învingând pe câmpul de luptă duşmanii şi armate pe care nu le mai biruise nimeni până atunci”.

La miting s-a mai specificat că numele Moldovei, datorită domnitorului ei, a devenit tot mai cunoscut în lume, atât la curţile monarhilor din Europa, cât şi la cele din Orient, numele lui Ştefan identificându-se cu cel al ţării sale.

Ştefan cel Mare a devenit o legendă, istorie, o memorie vie, a devenit el însuşi un templu –Templul Ştefan cel Mare şi Sfânt, Templul Conştiinţei Naţionale.

În memoria celui care era considerat Sabia Creştinătăţii şi teama popoarelor tătare şi otomane, a fost anunţat un moment de reculegere.

Numeroasa asistenţă, printre care s-au regăsit şi Monica Babuc, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, şi deputatul Igor Vremea, au depus flori la statuia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Monument în cinstea eroilor căzuţi în războiul de la Nistru

Tot în aceeaşi zi de 2 iulie 2018, în oraşul Ştefan Vodă a fost inaugurat un monument dedicat eroilor căzuţi în războiul pentru apărarea independenţei şi integrităţii Republicii Moldova din primăvara şi vara anului 1992.

În timpul tăierii panglicii, au fost interpretate Imnul de Stat al ţării noastre şi Imnul raionului Ştefan Vodă.

Preotul Constantin Portarescu, protopop al acestei unităţi teritorial-administrative, împreună cu alte feţe bisericeşti pe care le conduce, a oficiat o slujbă de sfinţire a monumentului şi de pomenire a sufletelor combatanţilor ucişi în acel război.

Vorbitorii, printre care s-au numărat Nicolae Molozea, preşedintele raionului Ştefan Vodă, Gheorghe Anghel, participant la luptele de la Nistru, Sergiu Dodon, primarul oraşului Ştefan Vodă, au insistat asupra faptului că actualele generaţii sunt datoare să păstreze veşnic vie memoria conaționalilor răpuşi acum 26 de ani.

Monica Babuc a specificat în mod deosebit simbolismul locației și al datei alese pentru dezvelirea monumentului, tocmai în ziua comemorării marelui domnitor.

„Ștefan cel Mare a rămas în istorie nu doar pentru că a fost cel mai longeviv domn al Moldovei, a spus oficialul de la Chişinău, deși 47 de ani este o perioadă extrem de îndelungată pentru acele vremuri de restriște, ci mai ales pentru că „punea pieptul la hotare”, vorba poetului Vasile Alecsandri. Iată că și bravii săi urmași s-au „pus zid de apărare” în 1992, luptând cu arma în mâini pentru apărarea pământului strămoșesc. Plecăciuni în fața eroilor căzuți în războiul de la Nistru și fie ca generațiile viitoare să le păstreze vie memoria, precum noi păstrăm faptele de vitejie ale marelui nostru domnitor”, a încheiat Monica Babuc.

La monumentul proaspăt dezvelit s-au depus coroane şi buchete de flori.

Întâlniri cu pedagogii şi lucrătorii din cultură

Aflată luni, 2 iulie curent, într-o deplasare de lucru în raionul Ştefan Vodă, Monica Babuc, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, a vizitat Liceul Teoretic ce poartă numele marelui voievod, Tabăra de odihnă pentru copii „Dumbrava”, s-a întâlnit cu angajaţii din învăţământ şi cu cei din domeniul culturii.

În cadrul unui discurs ţinut în faţa asistenţei adunate la Şcoala de Arte „Maria Bieşu” din localitate, oaspetele din capitala Republicii Moldova a povestit despre principalele reforme iniţiate de structura de stat pe care o dirijează. Est vorba despre eficientizarea şi debirocratizarea sistemului educaţional prin aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documentaţie şcolară şi a rapoartelor în învăţământul  general; despre revizuirea şi adaptarea curriculei la necesităţile actuale (prin introducerea mai multor discipline opţionale şi reconceptualizarea unora obligatorii); despre aprobarea Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă al personalului didactic din învăţământul general etc.

Monica Babuc a precizat că, începând cu anul curent, cursurile de formare continuă a cadrelor pedagogice sunt gratuite şi numai în 2018 vor fi circa 16 mii de beneficiari.

Oficialul a insistat asupra importanţei implementării diferitelor proiecte, care oferă mai multe şanse de a utiliza surse de finanţare internă şi externă. În acest context, s-au menţionat rezultatele deosebite ale bibliotecilor publice în cadrul Programului Novateca, ceea ce a permis îmbunătăţirea serviciilor acordate populaţiei de către aceste instituţii culturale, dar şi efectuarea lucrărilor de reparaţie la Liceul Teoretic „Ştefan Vodă” cu sprijinul financiar din partea Guvernului României şi a Consiliului raional de aici.

Ion CIUMEICĂ