Inițiativă care vizează creşterea economică a ţărilor din Parteneriatul Estic

La sfârşitul lunii precedente, oraşul Cimişlia a fost gazda celei de a doua reuniuni a comitetului director al Iniţiativei „Primarii pentru creştere economică” (M4EG), la care au participat conducători ai administraţiilor publice locale de nivelul întâi dintr-o serie de ţări, cum ar fi: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina, dar şi reprezentanţi ai Băncii Mondiale, ai Comisiei Europene, ai structurilor din ţara noastră a acestor organisme internaţionale.

Potrivit unui comunicat de presă, Proiectul „Primarii pentru creştere economică” este o nouă iniţiativă a Uniunii Europene, care a fost pusă în funcţiune în luna ianuarie anul trecut şi care include ţările Parteneriatului Estic.

În debutul reuniunii de la Cimişlia, oaspeţii au fost salutaţi de către Florin Berejan, viceprimarul acestui oraş, care a vorbit despre importanţa unui asemenea eveniment, menţionând că pentru localnici este o mândrie să-l organizeze cât mai bine.

De asemenea, demnitarul a făcut o prezentare a urbei, a povestit despre proiectele ce urmează a fi implementate în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a localităţii.

În continuare, s-a desfăşurat sesiunea de discuții pe temele incluse în agenda şedinţei.

S-a menţionat, bunăoară, că Secretariatul M4EG este principalul organ executiv responsabil de punerea în aplicare a inițiativei Uniunii Europene „Primarii pentru creştere economică” în statele care fac parte din cadrul Parteneriatului Estic.

Scopul general al proiectului rezidă în  sprijinirea primarilor și a altor reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina, ca ei să poată facilita creșterea economică și  crearea de locuri noi de muncă la nivel local.

Iniţiativa în cauză, au specificat oratorii, are ambiția de a deveni o comunitate profesională vastă din Parteneriatul Estic, care  necesită anumite angajamente din partea membrilor săi, dar care oferă un temei solid și un sprijin peer to peer, asistență în ceea ce privește împărtășirea succeselor, precum și alte semnificative câștiguri economice, politice și de reputație.

Abordarea primarilor pentru creștere economică se bazează pe următoarele considerente:

  • la nivel mondial, sectorul privat este factorul-cheie al creșterii și dezvoltării economice;
  • toate regiunile, orașele și localitățile au puncte forte deosebite care pot fi valorificate pentru a genera creștere și ocuparea forței de muncă; dialogul și cooperarea privată, precum și angajamentul față de actorii societății civile sunt cheia pentru dezlănțuirea potențialului economic local;
  •  administrațiile locale sunt poziționate în mod unic pentru inițierea și punerea în aplicare a acțiunilor de jos în sus pentru a facilita creșterea economică.

Pentru a obține rezultate palpabile, aceste acțiuni vor trebui, cel mai probabil, să fie orientate spre soluţionarea unui şir de probleme în care se regăsesc principalii factori care stimulează creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Aceştia sunt: cadrul de reglementare și instituțional; accesul la finanțare; terenul și infrastructura; abilități și capital uman; incluziune; poziționarea externă și marketingul.

În cadrul dezbaterilor, s-a subliniat că motivația internă, pregătirea și capacitatea adecvată a autorităților publice locale de a gestiona creșterea economică locală sunt caracteristice fiecărui teritoriu cu o economie locală de succes.

Prin urmare, participarea la inițiativa „Primarii pentru creștere economic” este voluntară pentru a reflecta următoarele două priorități locale fundamentale pentru creșterea economică a sectorului privat, și anume: administrare prietenoasă, transparentă și fără corupție; cooperare locală și creare de rețele.

După şedinţa în plen, participanţii la cea de a doua reuniune a comitetului director din cadrul Proiectului Uniunii Europene „Primarii pentru creştere economică”, implementat în ţările Parteneriatului Estic, au întreprins o vizită la Incubatorul de Afaceri din oraşul Cimişlia, unde s-au familiarizat cu posibilităţile pe care această instituţie le oferă doritorilor de a desfășura diferite activităţi anteprenoriale.

 Ion CIUMEICĂ