Cahul: Poarta de Sud a Moldovei, deschisă pentru afaceri și investiții

În cadrul ultimei ședințe ordinare a Consiliului Raional Cahul, consilierii au aprobat semnarea unui acord de colaborare între CR Cimișlia și CR Cahul, în cadrul proiectului „Poarta de Sud a Moldovei, deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor”, care va fi implementat în Regiunea de Dezvoltare Sud a  Republicii Moldova în perioada  1 aprilie 2018 – 30 septembrie 2019.

Această cooperare are drept scop de a promova dezvoltarea economică locală prin sprijinirea sectorului IMM-urilor și promovarea investițiilor directe în regiune.

Proiectul „Poarta de sud a Moldovei, deschisă pentru afaceri și investiții”, este unul din cele trei proiecte rezultate din procesul de planificare regională sectorială în domeniul dezvoltării infrastructurilor de sprijin în afaceri, derulată sub egida ADR Sud în perioada februarie 2016 – iunie 2017. Ideea proiectului respectiv a fost concepută de Grupul de lucru regional sectorial și dezvoltată cu suportul experților în cadrul proiectului „Asistență pentru facilitarea creșterii economice a Regiunilor de Dezvoltare Sud și UTA Găgăuzia”, finanțat de Guvernul Marii Britanii din sursele Fondului de Bună Guvernare prin intermediul DFID.

 Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economică locală axată pe sporirea competitivității IMM-urilor din regiune, prin furnizarea de „servicii de susținere pentru dezvoltarea afacerilor” și prin dezvoltarea capacității furnizorilor de consultanță din întreaga regiune de a oferi sprijinul necesar afacerilor și orientarea investițiilor directe către economia locală.

Costul proiectului este de 300 de mii de euro. Contribuția aplicantului este de 33,6 mii de euro. Durata implementării proiectului este de 18 luni. La formarea cotei de contribuție a proiectului participă Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), precum  și toate cele opt consilii raionale din Regiunea de Dezvoltare Sud. Cota de participare a Consiliului Raional Cahul în formarea contribuției la proiect este de 2200 de euro (sau echivalentul în MDL la data efectuării transferului).

Entitatea legală responsabilă de executarea contractului de finanțare este Consiliul Raional Cimișlia. Partenerul din cadrul proiectului, respectiv, ODIMM, este responsabil de implementarea activităților și obținerea produselor din componenta 1 și 2 a proiectului, iar ADR Sud, ca instituție partener, este responsabilă de implementarea activităților și obținerea produselor din componenta 3 a proiectului.

 Sorina REMENTOVA