Bugetul raional Cimişlia aprobat pentru anul curent a fost rectificat

Prima chestiune inclusă în ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Raional Cimişlia (CRC)  din 22 iunie 2018 a fost cea cu privire la rectificarea bugetului acestei unităţi teritorial-administrative aprobat pentru anul curent.

O amplă informaţie asupra subiectului în cauză a prezentat Olga Gorban, şefa Direcţiei finanţe din cadrul Consiliului Raional Cimişlia. Ea a specificat că bugetul raional pentru anul 2018 a fost aprobat şi echilibrat, dar numai pentru întreţinere (servicii de întreţinere a clădirilor, secţiilor, direcţiilor, cheltuieli salariale). Pe parcursul anului, Consiliul raional organizează diverse activități care, din cauza insuficienţei de mijloace financiare, la momentul aprobării bugetului raional nu era posibil de planificat.

În legătură cu aceasta, Olga Gorban a propus, iar cei 28 de consilieri raionali prezenţi în sală, din numărul lor total de 33, au votat în unanimitate proiectul de decizie nr. 03/01 „Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2018”.

Potrivit documentului, s-a decis majorarea bugetului, la capitolul venituri şi la cel de cheltuieli, cu suma de 4 milioane 409,4 mii de lei, inclusiv: 4 milioane 120,9 mii de lei – un grant de la Comisia Europeană pentru proiectul „Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru afaceri şi investiţii”, şi 200 de mii de lei (10,6 mii de euro) – donaţii voluntare de la şapte consilii raionale (Cahul, Leova şi Ştefan Vodă – câte 2,2 mii de euro fiecare; Cantemir, Căuşeni, Basarabeasca şi Taraclia – câte o mie de euro fiecare), destinate implementării proiectului respectiv.

S-a aprobat, de asemenea, redistribuirea sumei de 41 de mii de lei din decizia Consiliului Raional Cimişlia nr. 02/02 din 23 martie anul curent, destinate  procurării poliţelor de asigurare medicală pentru persoanele social-vulnerabile – Spitalului raional pentru compensarea cheltuielilor la tratarea oamenilor dezavantajaţi din punct de vederea financiar, fără poliţe de asigurare medicală, fără acte de identitate.

Decizia mai prevede distribuirea soldului format la situaţia din 1 ianuarie 2018 cu destinaţie specială – 438,6 mii de lei – Direcţiei învăţământ general Cimişlia, pentru reparaţia capitală a Taberei de odihnă „Izvoraş” din satul Zloţi. De asemenea, s-a aprobat distribuirea soldului format la situaţia din 1 ianuarie 2018 în valoare de 472,5 mii de lei, după cum urmează:

  • 231 mii de lei – Aparatului preşedintelui de raion, pentru finisarea faţadei blocului din strada Alexandru cel Bun nr. 133;
  • 8 mii de lei – Centrului de sănătate Gura Galbenei, pentru procurarea hranei necesare alimentării copiilor;
  • 20 de mii de lei – Centrului de sănătate Cimişlia, pentru aceleaşi scopuri;
  • 20 de mii de lei – Inspectoratului de poliţie Cimişlia, pentru reparaţia şi procurarea mobilierului în biroul de documentare;
  • 25 de mii de lei – Aparatului preşedintelui de raion, pentru achitarea examenului medical preliminar şi a expertizei medicale a recruţilor de către comisiile medicale;
  • 10 mii de lei – Consiliului raional al veteranilor războiului şi muncii, pentru susţinere financiară;
  • 40 de mii de lei – Aparatului preşedintelui de raion, pentru reproiectarea (corectarea proiectului) segmentului de gazificare spre satul Sagaidac şi comuna Porumbrei;
  • 100 de mii de lei – Aparatului preşedintelui de raion, pentru lucrări de testare şi darea în exploatare a segmentului de gazificare spre localităţile Porumbrei şi Sagaidac.
  • 18,5 mii de lei – Asociaţiei obşteşti „Sfântul Gheorghe Biruitorul”, pentru achitarea confecţionării plăcilor comemorative.

Tot din domeniul financiar au fost şi alte câteva chestiuni examinate la şedinţa ordinară a CRC. Astfel, consilierii au aprobat distribuirea surselor din Fondul de rezervă alocate prin dispoziţiile preşedintelui de raion, au decis împărţirea a 6 milioane 358 mii de lei din componenta raională instituţiilor educaţionale din raion, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie şi de pregătire de noul an de studii şi de sezonul de încălzire din toamna şi iarna viitoare.

Consiliul Raional Cimişlia a examinat şi alte probleme, pe marginea cărora au fost adoptate deciziile corespunzătoare.

 Ion CIUMEICĂ