Managementul deșeurilor solide

În sala de protocol a Consiliului Raional Cimişlia şi-a desfăşurat, recent, lucrările cea de a doua şedinţă a Comisiei Regionale în Sectorul Managementului Deșeurilor Solide (CRS/MDS) din Regiunea de Dezvoltare Sud. Aceasta a fost creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL).

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), membrii și specialiștii grupului de lucru ai CRS/MDS, consultanți ai GIZ/MSPL, reprezentanți ai Institutului de Dezvoltare a Iniţiativelor Sociale  “Viitorul”, specialiști ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud şi ai instituţiei similare din Găgăuzia.

Ședința a fost moderată de Gheorghe Netedu, vicepreședintele raionului Cimișlia, acesta substituindu-l  pe Iovu Bivol, copreședinte al Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul Managementului Deșeurilor Solide din Regiunea de Dezvoltare Sud.

Cu un cuvânt de salut a venit și Tatiana Aramă, șefă a Secției planificare strategică și programare din cadrul ADR Sud, care a menționat faptul că trebuie să se asigure continuitatea activităților desfășurate în cadrul ședințelor și dacă apar impedimente, comisia instituită va avea misiunea de a înlătura aceste obstacole cu forțe comune.

La rândul său, Petru Veveriță, consultant național superior în planificare și programare regională din cadrul GIZ/MSPL, a salutat participanții și a subliniat că instituția pe care o reprezintă este deschisă în ceea ce privește acordarea suportului necesar pentru ca această comisie să fie una funcțională și să-și atingă scopurile propuse.

Natalia Dubalari, secretarul CRS/MDS Sud, a relatat despre activitățile realizate în perioada noiembrie 2017 – mai 2018.

Ulterior, membrii comisiei au discutat despre situația curentă în sector specifică Regiunii de Dezvoltare Sud, reieșind din informațiile raportului bazat pe rezultatele unor chestionare completate de autoritățile publice locale. Raportul a fost prezentat de către Tamara Guvir, expertă GIZ, care s-a referit și la prioritățile în amenajarea depozitelor temporare, selectate din gunoiștile existente.

„Ne-am întrunit pentru a discuta cele mai stringente probleme ale regiunii în sectorul managementului deşeurilor solide  și să identificăm cele mai bune soluții pentru fiecare problemă în parte”, a specificat Svetlana Bolocan, șefa Direcției politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice în cadrul MADRM. Reprezentanta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a vorbit pe larg despre noile prevederi legale în domeniul managementul deșeurilor.

După un schimb de informații, participanții s-au implicat activ într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, de propuneri și soluții.

În cadrul ședinței, membrii comisiei au luat act de Planul de activitate al CRS/MDS pentru semestrul al doilea al anului curent, pe care l-au aprobat la finalul întrunirii.

Potrivit ADR-Sud, CRS/MDS a fost constituită prin Decizia nr. 2/03 din 29 iunie 2017 a CRD Sud, în cadrul aceleiași ședințe fiind aprobat, de asemenea, Regulamentul de funcționare a structurii non-juridice nou formate.

În crearea și asigurarea funcționalității comisiilor regionale sectoriale, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud și Agenția de Dezvoltare Sud sunt sprijinite de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Ministerului German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, Uniunii Europene, Guvernului României, Guvernului Suediei și Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare.

În activitatea sa, CRS/MDS  dezbate proiecte de decizii, elaborând totodată recomandări pe marginea acestora, pentru a fi prezentate ulterior în cadrul ședințelor CRD Sud. Comisia are drept atribuții examinarea și aprobarea priorităților dezvoltării regionale în sectorul MDS, promovarea proiectelor regionale în rândul donatorilor și investitorilor, examinarea, cu suportul experților independenți specializați, a portofoliului de proiecte, a diferitor studii, analize și recomandări pentru cristalizarea unei viziuni regionale privind dezvoltarea sectorului respectiv.

Ion CIUMEICĂ