Proiectul „Restabilirea zonei umede în lunca râului Cogâlnic, numită în popor „Iazul lui Iepure”, cu reconstituirea lacului de acumulare a apei din râul Cogâlnic”

Orașul Cimișlia este amplasat în zona de Sud a Republicii Moldova (stepa Bugeacului), pe malurile râului Cogâlnic. Între localitățile Cimișlia și Ecaterinovca au existat câteva lacuri naturale cu denumirea Lacul (iazul) lui Iepure (vezi imag.1), care asigurau păstrarea biodiversității și contribuiau la reglarea hidrologică a apei râului în decursul anului.
În anii șaptezeci ai secolului trecut cursul râului Cogâlnic a fost îndreptat, transformat într-un canal, zona umedă desecată, iar terenul îndreptat și inclus în circuitul agricol. În rezultatul intervenției s-a modificat regimul hidrologic al râului Cogâlnic și respectiv s-a amplificat fenomenul de secetă frecventă în regiune
Din anul 1995 au fost inițiate discuții privind restabilirea zonei umede. În anul 2012 primăria Cimișlia, cu aportul Institutul de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe din Republica Moldova, a realizat un Studiu de fezabilitate prin care s-a constatat că este posibilă și fezabilă reabilitarea zonei umede cu reconstituirea unui lac de acumulare a apei în lunca râului Cogâlnic (Imaginea 2) pe o suprafață de 150 ha, cu un volum de până la 10,0 mln m3 de apă.
Consiliul orășenesc Cimișlia a alocat terenul cu suprafața de 150,0 ha pentru construcția lacului și banii necesari pentru elaborarea documentației tehnice de proiect și pentru evaluarea impactului asupra mediului.
Restabilirea zonei umede în lunca râului Cogâlnic, numită în popor “„azul lui Iepure”, cu reconstituirea lacului de acumulare a apei din râul Cogâlnic va contribui la sporirea umidității aerului, alimentarea apelor de suprafață din sol, atragerea precipitațiilor atmosferice, sporirea recoltelor agricole din zonă, afectate de obicei de seceta și căldura excesivă.
Construcția lacului se va efectua prin excavare și de fapt va fi un rezervor în care se va acumula apa în perioada ploilor abundente și de la topirea zăpezii.

Apa în acviferul freatic are mineralizarea sporită, diluarea ei cu apa din râu ar putea în perspectivă să reducă mineralizarea până la parametrii acceptabili apei pentru irigare.
Implementarea acestui proiect prezintă mai multe oportunități pozitive şi anume:
• Restabilirea regimului hidrologic a râului și a funcțiilor de rezervor natural al florei și faunei;
• Reconstituirea sistemului ecologic al râului Cogâlnic, asigurarea unui ecosistem acvatic armonios;
• Crearea unei biosfere bogate în vegetație și faună de varietate rară;
• Loc de popas pentru păsările migratoare pierdut odată cu adâncirea și îndreptarea cursului râului;
• Menținerea unui microclimat favorabil agriculturii și confortabil pentru trai;
• Va servi populației drept loc de odihnă și recreere, pentru practicarea sportului acvatic;
• Creșterea peștelui (piscicultura);
• Irigarea terenurilor agricole, favorizarea implementării tehnologiilor agricole moderne;
• Crearea de noi locuri de muncă și stoparea migrației din regiune a forței de muncă tânără;
• Practicarea agrementului și turismului sportiv pentru care există cerere pe plan național, recunoscut ca „turism verde” întrucât spațiul este amplasat într-o zonă care dispune de un potenţial natural deosebit, totodată teritoriul de studiu se bucură de un flux constant de oameni care circulă în proximitatea acestuia;
• Pe plan cultural proiectul va contribui la punerea în valoare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare.