Pericolul poate și trebuie să fie evitat în cazul pestei porcine

Apariția noilor focare de pestă porcină în raioanele Ceadâr-Lunga și Taraclia obligă structurile abilitate din teritoriu să intensifice activitățile de informare a populației pentru prevenirea îmbolnăvirii animalelor din  gospodăriile individuale.

În acest context, în ultimele săptămâni, Direcția raională pentru siguranța alimentelor (DRSA) Cantemir, în colaborare cu reprezentantul Oficiului teritorial al Centrului informațional agricol, au organizat un șir de ședințe de lucru cu fermierii și țăranii din raion, tema de bază fiind cadrul legal și anume obligațiile deținătorilor de animale privind identificarea, înregistrarea animalelor și declararea evenimentelor petrecute cu acestea. La întâlniri au participat peste o sută de proprietari de animale, care au manifestat interes pentru problemele abordate, strategia activității secției sănătatea și bunăstarea animalelor.

După cum ne-a informat Serghei Secrieru, șeful DRSA, în cadrul instruirilor au fost puse în discuție și problemele cu care se confruntă angajații acestei instituții, medicii veterinari de liberă practică contractați de ANSA. Mai cu seamă, s-a accentuat fenomenul apariției de noi focare de pestă porcină africană în R. Moldova și necesitatea informării populației despre riscurile apariției acesteia în raion.

De asemenea, a fost abordată problema ce ține de identificarea animalelor, planul măsurilor strategice efectuat în teritoriu, necesitatea monitorizării sănătății animalelor prin prelevarea probelor de sânge, precum și a vaccinării. La propunerea proprietarilor de porcine, la întruniri au fost invitați și reprezentanții asociației vânătorilor din teritoriu, pentru acțiuni comune de depistare și lichidare a focarelor de infectare și răspândire cu virusul pestei porcine africane a animalelor.

O importanță deosebită în cadrul seminarelor a fost acordată și din partea primarilor localităților care se confruntă cu dificultăți din partea proprietarilor prost informați, cu lipsa medicilor veterinari din teritoriu ș.a.m.d. Actualmente, în raion activează 11 medici veterinari de liberă practică, ce deservesc 51 de localități.

Astfel, măsurile strategice sanitar-veterinare de stat decurg conform planului, însă adeseori medicii se confruntă cu dificultăți, deoarece proprietarii de animale sunt slab informați, ceea ce ne convinge încă o dată de utilitatea și necesitatea întâlnirilor angajaților DRSA în teritoriu.

Ion DORU