La Cahul s-a constituit Consiliul raional al elevilor

La 17 mai curent, în incinta Consiliului Raional Cahul, s-a desfășurat ședința de constituire a Consiliului raional al elevilor, la care au participat Valeriu Baban, șef adjunct al Direcției de învățământ Cahul, Doina Condorachi, specialist principal, metodist pentru asigurarea didactică, președinții consiliilor școlare din instituțiile de învățământ general din raionul Cahul. Ședința a fost moderată de către Josefina Furtună, membru al Consiliului Național al Elevilor, elevă a clasei XI-a a Liceului teoretic „Ioan Vodă” din municipiul Cahul.

Participanții au făcut cunoștință unii cu alții, au identificat împreună problemele cu care se confruntă tinerii de astăzi, și-au exprimat felul în care percep un „sistem educativ de calitate”. De asemenea, tinerii au fost instruiți în ceea ce privește constituirea și funcționarea Consiliului Elevilor, după care, prin vot deschis, au ales organele de conducere ale Consiliului raional al elevilor, și anume:

  • Președintele Consiliului raional al elevilor – Vlad Vladislav, elev în clasa XI la Liceul teoretic „Vasile Alecsandri” din Colibași;
  • vicepreședinte al Consiliului raional al elevilor – Nichita Conovalov, elev al clasei XI de la Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir” din Cahul;
  • Secretarul Consiliului raional al elevilor – Alina Ciobanu, elevă în clasa IX, Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din satul Văleni.

Ce este un Consiliu al elevilor?

Un Consiliu al elevilor (CE) este un organ de autoconducere și reprezentativ al elevilor. Acesta este implicat în identificarea și soluționarea problemelor care îi privesc pe elevi și își desfășoară activitatea în parteneriat cu echipa managerială, cu cadrele didactice și cu părinții. Este, de asemenea, un mijloc prin care elevii din învățământul preuniversitar oferă reacții Ministerului Educației și administrației școlilor despre modul în care acestea se fac utile pentru elevi.

De ce este important un astfel de consiliu?

O societate democratică cu un sistem de învățământ eficient nu poate exista fără ca elevii să participe la luarea deciziilor care țin de propria lor educație. Educația pornește mereu de la elevi și nu de la profesori sau instituții de învățământ, fapt care poate fi ușor exemplificat prin platformele Coursera sau Academy+, care le oferă elevilor posibilități de dezvoltare uneori chiar mai mari decât o instituție clasică. Din toate acestea derivă importanța existenței organelor de autoconducere a elevilor, fie acestea reprezentative, consultative, afiliate sau nu unui organ de stat etc.

Consiliul elevilor mai poate fi numit și Senat, Parlament etc., în funcție de ingeniozitatea elevilor care fac parte din acesta, dar, indiferent de cum e numit, este important de realizat că atribuțiile și scopul Consiliului elevilor nu se rezumă doar la organizarea evenimentelor distractive, a concursurilor etc., ci este unul mult mai substanțial. Astfel, un Consiliu al elevilor participă la luarea deciziilor la diferite niveluri: instituțional, local, municipal, raional sau chiar național.

Consiliile elevilor pot fi și cele mai accesibile opțiuni de a face schimbări „de jos în sus”.

Cum are loc participarea la luarea deciziilor

Orice instituție de învățământ preuniversitar funcționează în baza deciziilor a trei organe de nivel instituțional: Consiliul pedagogic, Consiliul metodic și Consiliul de administrație. Un Consiliu de administrație decide, de exemplu, orarul instituției, poate delega persoane în comisia de alegere a directorului instituției și a directorilor adjuncți, fiind principalul actor care se ocupă de aspectul administrativ al funcționării unei instituții.

La ce trebuie să acorde atenție un elev este cadrul legal în vigoare, ce presupune că un consiliu de administrație trebuie să fie format din mai mulți actori de diferite niveluri, printre care se numără și elevii. Respectiv, orice organ reprezentativ al elevilor are dreptul să delege un membru al său pentru ca acesta ulterior să devină membru cu drepturi depline a consiliului de administrație, fără a putea fi refuzat.

Participarea la ședințele consiliului de administrație exclude posibilitatea neglijării opiniei elevilor, astfel încât reprezentantul Consiliului elevilor posedă, conform regulamentului de funcționare a consiliilor de administrație, dreptul la vot și dreptul la exprimarea opiniei. Totuși, pentru a exercita votul sau pentru a se manifesta în raport cu o problemă sau alta, un reprezentant al elevilor va trebui să consulte în prealabil întregul Consiliul al elevilor.

Sorina REMENTOVA