Presărat cu florile recunoștinței, cimitirul eroilor de la Țiganca

La sărbătoarea Înălțării Domnului şi Ziua Eroilor din ziua de joi, 17 mai, după Sfânta Liturghie, a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor neamului românesc de un sobor de preoți ai Mitropoliei Basarabiei în frunte cu PS Antonie de Orhei, la Cimitirul de Onoare al Eroilor Români de la Țiganca.

 În mod tradițional, la ora 12.00, au fost trase clopotele în toate bisericile ortodoxe, în semn de recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară. Cei prezenți la Cimitirul Eroilor de la Țiganca – reprezentanți ai cultului, ai administrațiilor locale, profesori, elevi, locuitori ai satelor din preajmă, dar și de dincolo de Prut, care au venit să aducă un omagiu rudelor, celor care și-au dat viața pentru reîntregirea Țării.

 La Sfântă Liturghie, a spus PS Antonie de Orhei, au fost pomeniţi „eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului român”.

PS Antonie, dar și vicepreședintele raionului Cantemir, Ion Dimcea, au subliniat importanța neuitării, de către generațiile care vin, a jertfei adusă pe altarul Țării, al Libertății și Credinței Ortodoxe de către militarii căzuți pe câmpul de luptă, care au fost și au rămas până la ultima suflare credincioși și fideli jurământului, Țării, Tricolorului. Precum scria Nicolae Iorga, orice neam este etern prin cultul eroilor.

A urmat depunerea de flori la mormântul celor 1101 militari români căzuți la datorie în vara lui 1941, osemintele cărora sunt înhumate în Cimitirul de Onoare.

În plan bisericesc, pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 1920 şi a continuat până la instaurarea regimului comunist în 30 decembrie 1947.După căderea regimului comunist, această tradiție a fost consfinţită prin alte două hotărâri sinodale din 1999 şi 2001. Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi al operelor comemorative de război, Înălţarea Domnului Iisus Hristos a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

 Ion DORU