Gradul de transparență al activității conducerii raionului Cimişlia

Administraţia publică locală (APL) de nivelul doi a raionului Cimişlia se numără printre cele 10 APL din Republica Moldova care au înregistrat cel mai mare scor la capitolul accesibilitate şi facilităţi în sediile ce le aparţin.

Este una din concluziile Raportului nr. 2 privind monitorizarea de către Asociaţia Promo-LEX din ţara noastră a transparenţei activităţii administraţiilor publice locale de nivelul doi şi a unităţii teritorial-autonome Găgăuzia (UTAG).

Raportul s-a bazat pe monitorizarea muncii depuse de către consiliile raionale/municipale şi Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, pe analiza activităţii aparatelor preşedinţilor de raioane, precum şi prin consultarea opiniei a 105 persoane selectate aleatoriu din toate cele 35 de unităţi administrative din ţara noastră.

Prezentarea acestui document, care cuprinde perioada din a doua jumătate a anului precedent, a fost făcută, la data de 27 aprilie 2018, în incinta Consiliului Raional Cimișlia, de către Victor Anghelov, coordonatorul regional al Asociației Promo-LEX.

Raportul nr. 2 privind monitorizarea transparenţei activităţii APL de nivel secund descrie atât progresele înregistrate de către autorităților publice locale, cât și neajunsurile existente în ceea ce ține de deschiderea lor față de cetățeni.

La şedinţa din vinerea trecută de la Consiliul Raional Cimişlia, s-a menţionat că autoritățile  publice locale reprezintă o verigă importantă a procesului decizional în cadrul național, fiind mai aproape de cetățeni și cunoscându-le mai bine necesitățile.

Asigurarea transparenței activităţii APL la nivel local și a accesului la informațiile de caracter oficial constituie aspecte necesare în asigurarea eficienței procesului de elaborare a deciziilor, a legalității și legitimității autorităților implicate.

Potrivit lui Victor Anghelov, atenția acordată în mod special autorităților de nivelul administrativ II și celor din UTAG rezultă din abordarea insuficientă a transparenței activității acestora în cadrul sistemului administrației publice din Republica Moldova.

Asociaţia Promo-Lex a analizat toată această activitate prin prisma a nouă capitole care şi-au aflat locurile în raportul nominalizat mai sus.

Astfel, primul capitol este intitulat „Comunicarea dintre autorităţile APL şi părţile interesate în procesul decizional”, al doilea – „Conformitatea conţinutului paginilor web ale autorităţilor APL cu legislaţia în domeniu la capitolul transparenţa decizională”.

Capitolul trei monitorizează atitudinea APL faţă de solicitarea de informaţie cu caracter oficial, al patrulea se referă la gradul de transparenţă a procesului de pregătire şi desfăşurare a şedinţelor autorităţilor deliberative ale APL.

Despre transparenţa procesului bugetar şi elementele de bugetare participativă se vorbeşte în capitolul cinci, iar capitolul şase este consacrat analizei integrităţii şi conflictului de interese.

Nu a fost trecută cu vederea nici asigurarea transparenţei concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice, despre care se relatează în capitolul şapte.

Interesant este capitolul următor, care oglindeşte transparenţa procedurilor de achiziţii publice.

Şi, în sfârşit, dar nu în ultimul rând, capitolul nouă aduce lumină asupra percepţiei privind utilizarea abuzivă de resurse administrative la nivel de APL II.

Raportul vine cu o serie de date concrete vizând problemele enunţate mai sus. Spre exemplu, la monitorizarea accesibilității sediilor autorităţilor publice locale de acest nivel și a dotării lor cu minim de facilități s-a realizat în baza existenţei a şase lucruri: rampe de acces; încălzire termică; scaune pe holuri; odaie pentru mame cu copii; iluminare electrică suficientă în interiorul clădirilor; WC prietenos persoanelor cu necesități speciale.

Analiza acestora a demonstrat că cel mai mare scor la capitolul accesibilitate și facilități este de 4/6, fiind obținut doar de 10 APL, inclusiv de administraţia raionului Cimișlia.

La sfârșitul şedinţei, Victor Anghelov a venit cu recomandări privind perfecționarea capacității funcționale a autorităţilor publice locale de nivelul doi.

Mai multe despre subiectul în cauză puteţi afla din Raportul nr. 2 al Asociaţiei Promo-LEX privind transparența activității administrației publice locale de nivelul II și a UTA Găgăuzia, disponibil pe pagina electronică www.promolex.md.

Monitorizarea a devenit posibilă grație sprijinului financiar acordat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul programului „Democrație, Transparență și Responsabilitate” implementat de Promo-LEX.

Ion  CIUMEICĂ