Condiții mai bune de educație pentru copiii din oraşul Cantemir

Două școli și două grădinițe din orașul Cantemir vor beneficia, în următorii trei ani, de reabilitate termică la cele mai înalte standarde de eficiență energetică. Investițiile sunt posibile în cadrul Proiectului „Reabilitarea clădirilor educaționale din Cantemir – CanTREB”, implementat de primăria din localitate, în parteneriat cu Asociația Obștească Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER), finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul „Convenția primarilor – proiecte demonstrative”.

Potrivit unui comunicat de presă, lansarea proiectului a avut loc la 27 aprilie 2018, la Gimnaziul „Mihai Eminescu” din oraşul Cantemir.

Proiectul prevede reabilitarea termică a patru instituții educaționale din această localitate  (Gimnaziul „Mihai Eminescu”, Liceul „Dimitrie Cantemir”, grădinițele nr. 1 și 2) prin efectuarea unor lucrări de izolare termică a cădirilor, de instalare a cazanelor pe  bază de biomasă, de optimizare a încălzirii interne și a sistemelor de iluminare, de utilizare a energiei solare, precum și de îmbunătățire a gestionării energiei și a comportamentelor utilizatorilor finali.

Datorită măsurilor de eficiență energetică, vor fi create condiții mai bune pentru educația și instruirea a peste 900 de copii cu vârstele cuprinse între doi şi 17 ani.

De condiții mai bune pentru activitate vor beneficia și 151 de persoane adulte care constituie numărul angajaţilor de la instituțiile educaționale.

De asemenea, confrom Planului de Acţiunie privind Energia Durabilă şi Climă, va fi posibilă economisirea până la 50 la sută din consumul energetic al acestor clădiri, reducerea cu 11 procente a emisiilor de gaze cu efect de seră, micşorarea cu 12% a costurilor de exploatare și întreținere a institutiilor de invatamant.

Cu ocazia lansării proiectului, pe scena Gimnaziului „Mihai Eminescu”, copiii din  Cantemir au susținut un program artistic, exprimându-și viziunile privind viitorul verde al orașului natal.

Ar mai trebui de precizat că proiectul „Reabilitarea clădirilor educaționale din Cantemir – CanTREB” are un buget total de 842.800 de euro, dintre care 20 la sută reprezintă contribuția locală. Datorită Memorandumului de înțelegere și cooperare între Fondul pentru Eficiență Energetică și Programul Uniunii Europene „Convenția Primarilor – Proiecte Demonstrative”, primăria Cantemir va putea beneficia de surse de cofinanțare a proiectului.

Programul „Convenția Primarilor – Proiecte Demonstrative” este realizat în cadrul Inițiativei EU4Energy și se adresează semnatarilor din cadrul Parteneriatului Estic al Convenției Primarilor privind Clima și Energia. Primăria Cantemir a aderat la Convenția Primarilor în anul 2013, luându-și angajamentul voluntar de a reduce, până în anul 2020, nivelul emisiilor de bioxid de carbon cu 20 de procente.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul Uniunii Europene ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și a programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și a consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, mai transparentă și mai accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat.

Ion CIUMEICĂ