Trei ani de activitate fructuoasă a Incubatorului de Afaceri Cimișlia

S-au împlinit trei ani de la crearea Incubatorul de Afaceri Cimişlia, pe parcursul cărora această instituţie a obţinut o serie de rezultate îmbucurătoare.

Despre ele s-a vorbit în cadrul unei festivităţi organizate de către Incubatorul de Afaceri Cimişlia la sfârşitul săptămânii trecute.

Petru Gurgurov, director interimar al Organizaţiei de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Moldova, şi Natalia Răileanu, şefa Direcţiei economie şi atragerea investiţiilor din cadrul Consiliului Raional Cimişlia, au adresat calde felicitări cu ocazia evenimentului gazdelor şi oaspeţilor veniţi la ceremonie.

Un raport de activitate de la fondare şi până în timpul de faţă a prezentat Olga Paşcanean, managera Incubatorului de Afaceri Cimişlia. Ea a amintit asitenţei că instituţia pe care a dirijează şi-a început activitatea la 23 aprilie 2015, cu sprijinul Consiliului Raional Cimişlia, în baza Matricei de politici pentru Programul de suport sectorial „Stimularea economică în zonele rurale”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Organizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Moldova.

Aici există 26 de birouri cu dimensiuni diferite (de la opt metri pătraţi până la 111 metri pătrați) pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii antreprenoriale de producere şi prestări servicii.

Şase obiective principale stau la baza muncii cotidiene a instituţiei în cauză, inclusiv promovarea culturii antreprenoriale, stimularea iniţierii şi dezvoltării eficiente a afacerilor, creşterea gradului de productivitate şi competitivitate a întreprinderilor rezidente etc.

În perioada parcursă până acum, a specificat Olga Paşcanean, au fost oferite 350 de consultaţii, s-au organizat 50 de seminare informative, de pe urma cărora au rămas mulţumiţi circa 1000 de clienţi, au fost create 141 locuri de muncă, 29 de companii au absolvit Incubatorul de Afaceri Cimişlia, iar alte 10 îşi continuă aici activitatea. Aceşti agenţi economici au înregistrat o cifră de afaceri de milioane de lei.

Interesant este faptul că 50 de tineri cu vârstele de până la 35 de ani au fost implicaţi în afaceri, ceea ce constituie 45 la sută din totalul afacerilor lansate. De notat faptul că 35 de procente din afaceri sunt administrate de femei.

„Munca noastră va continua pe şapte domenii principale, a declarat managera instituţiei în cauză, printre acestea fiind: organizarea instruirilor, schimbul de experienţă cu alte incubatoare de afaceri din ţară, aplicarea la proiectele naţionale, vizitarea localităţilor raionului Cimişlia şi altele”.

Cu anumite sugestii privind activitatea ulterioară a Incubatorului au venit primarul oraşului Cimişlia, Gheorghe Răileanu, antreprenorul Sergiu Vacarciuc, primăriţa satului Selemet, Tatiana Badan.

Unui grup mare de foşti şi actuali rezidenţi ai instituţiei li s-au înmânat diplome, în semn de înaltă recunoştinţă şi apreciere, pentru contribuţia adusă la dezvoltarea economică a raionului Cimişlia.

Au beneficiat de distincţii Eugenia Munteanu, Andrei Frunză, Natalia Comerzan, Valentin Gladcov, Irina Coropceanu, Alexandru Teplis, Ion Jalbă şi alţi promotori activi ai afacerilor.

 Ion CIUMEICĂ