Situaţie gravă la hepatita virală în raionul Cantemir

Pornind de la faptul că în raionul Cantemir se atestă o stare de lucruri gravă legată de creşterea numărului de cazuri de bolnavi cu hepatita virală (A), chestiunea în cauză a fost discutată la o şedinţă a Comisiei extraordinare de sănătate publică din această unitate teritorial-administrativă.

Informaţii pe marginea problemei enunţate mai sus au prezentat Dumitru Vrabie, medic-şef sanitar de stat al raionului Cantemir, Olga Hîţu, directoarea Centrului de sănătate Cantemir, şi Iurie Mihăiescu, șef al Spitalului raional.

41 cazuri de îmbolnăviri în primul trimestru

S-a specificat că în anul trecut în raionul Cantemir au fost înregistrate 118 cazuri de asemenea îmbolnăviri.

Din păcate, situaţia în continuare nu s-a ameliorat, ci, din contra, s-a înrăutăţit şi, pe parcursul primelor trei luni ale anului curent, au fost atestate deja 41 de cazuri de hepatită virală (A).

Cei mai mulţi bolnavi în perioada ianuarie-martie 2018 au fost depistaţi în satele Pleşeni – 11 persoane, Hănăseni – nouă, Sadâc – cinci, Enichioi – patru, Tătărăşeni – trei etc.

La şedinţă s-a menţionat că măsurile de combatere şi prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul hepatic (A) întreprinse de autorităţile publice locale, de conducătorii şi angajaţii instituţiilor medico-sanitare nu au dat rezultate scontate în unele localităţi şi această stare de lucruri ar putea continua.

Tabloul deloc îmbucurător se lămureşte şi prin faptul că nu se efectuează vaccinarea pentru maladia respectivă a copiilor, deoarece lipseşte vaccinul necesar.

Mai mult ca atât, la momentul actual nu se cunoaşte faptul când Centrul de sănătate publică din oraşul Cantemir va fi asigurat cu vaccin contra hepatitei virale (A) şi în ce măsură.

Calea principală de răspândire a bolii

Potrivit specialiştilor instituţiei respective, calea principală de răspândire a bolii rămâne a fi aceeaşi – habituală, ceea ce înseamnă condiţii nesatisfăcătoare de trai şi nerespectarea strictă a igienei sanitare în relaţiile interpersonale.

Printre sursele de infectare se numără neizolarea bolnavilor, mâinile murdare, condițiile proaste de trai, consumul colectiv de produse alimentare sau lichide cu un singur recipient…

În acelaşi timp, angajaţii Centrului raional de sănătate publică trag semnale de alarmă privind calitatea apei potabile din focarele de hepatită virală (A). Analiza surselor de apă din raion de multe ori nu corespunde cerinţelor sanitaro-microbiologice. În localităţile menţionate mai sus, dar şi în satele Cociulia, Suhat, Leca, Chioselia, Ţolica, Tartaul, Capaclia reţelele de apeduct, fântânile, sursele de captare a apei nu sunt amenajate, clorate, dezinfectate profilactic la fiecare zece zile pe perioada declanşării maladiei.

Un plan de acţiuni concrete

În urma dezbaterilor asupra acestei chestiuni, Comisia extraordinară de sănătate publică din raionul Cantemir a adoptat hotărârea despre situaţia epidemiologică privind îmbolnăvirile cu hepatita virală (A) şi măsurile de redresare a acesteia.

A fost aprobat un plan de acţiuni concrete privind măsurile de prevenire şi diminuare a răspândirii maladiei în cauză. Documentul prevede un şir de acţiuni concrete pe care trebuie să le întreprindă autorităţile publice locale, conducătorii instituţiilor medico-sanitare, şeful Direcţiei generale de învăţământ a Consiliului Raional Cantemir, administraţia Direcţiei raionale privind siguranţa alimentelor.

S-a decis, de asemenea, ca responsabilii din structurile respective să prezinte, în fiecare săptămână, Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică informaţii referitoare la măsurile luate în vederea îmbunătăţirii stării de lucruri în domeniul vizat şi micşorării numărului de bolnavi cu hepatita virală (A).

Ion CIUMEICĂ