DUMINICA FEMEILOR PURTĂTOARE DE MIR

Hristos a înviat!

În Duminica a treia după Sfintele Paști, cunoscută și sub denumirea de Duminica Mironosițelor, prăznuim cinstirea femeilor purtătoare de mir, primele persoane care au primit de la îngeri vestea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prezența femeilor mironosițe la mormântul Domnului reprezintă un act de mare curaj și asumare responsabilă a mărturisirii credinței, prin faptul că dragostea lor pentru Domnul Iisus Hristos a fost mai puternică decât teama provocată de cei care au hotărât răstignirea Sa.

Mironosițele sunt femei credincioase care L-au admirat și prețuit pe Iisus, unele dintre ele fiind martore ale răstignirii Lui și plângând pentru suferințele Sale. De aceea, cu multă duioșie și mult respect, dis-de-dimineață, după ce a trecut sâmbăta, în ziua întâi a săptămânii (cf. Matei 28, 1), ele au mers la mormântul Domnului Iisus Hristos pentru a desăvârşi ceea ce au început să facă Iosif din Arimateea și Nicodim, care au uns cu aloe și cu smirnă trupul lui Iisus înainte de înmormântare. Ele aduc miruri de mare preț pentru a cinsti după obicei trupul Celui îngropat și, în același timp, pentru a împiedica descompunerea sau stricăciunea Acestuia. Însă, spre surprinderea acestor femei curajoase, Iisus Cel îngropat, Cel ce trebuia să fie uns cu miruri de mare preț, a înviat din morți, iar stricăciunea n-a cuprins trupul Său. Ele L-au întâlnit pe cale, când se întorceau de la mormânt spre oraş.

Femeile mironosițe sunt modele de vestire a mesajului Învierii lui Hristos pentru întărirea credinței, dar și exemple în lucrarea Bisericii pentru luminarea și înnoirea vieții. Urmând exemplul femeilor mironosițe, femeile creștine au contribuit, de-a lungul timpului, la păstrarea și întărirea credinței, la educarea și formarea copiilor și tinerilor, la definirea identității lor spirituale. De aceea, se cuvine, ca în această zi a „Duminicii Femeilor Mironosițe”, să ne aducem aminte cu recunoștință de toate femeile care din timpul Sfinților Apostoli și până astăzi au arătat credință, prețuire și evlavie pentru Hristos și pentru Biserica Sa.

Cu prilejul Duminicii Mironosițelor adresăm felicitări, mulțumiri și binecuvântări tuturor femeilor care cultivă și mărturisesc credința în Iisus Hristos Cel răstignit și înviat, aducând multă lumină şi bucurie în viața Bisericii, a Familiei și a Societății. Le dorim tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie sfântă întru mulți și binecuvântați ani!