Construcția apeductului magistral Leova-Iargara, monitorizată permanent

Săptămâna trecută, la Consiliul Raional Leova a fost organizată o ședință de lucru privind realizarea proiectului „Construcția apeductului magistral Leova-Iargara”. Ședința a avut drept scop monitorizarea lucrărilor la obiectivul în cauză  și prezentarea raportului de progres.

După cum informează site-ul adrsud.md, la ședință au participat reprezentanții administrației publice locale, conducerea Agenției de Dezvoltare Regională Sud, consultanții proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), antreprenorul, managerul proiectului „Construcția apeductului magistral Leova–Iargara”, responsabilul tehnic care execută lucrările și autorul de proiect.
În prima parte a evenimentului, antreprenorul a prezentat raportul de progres al lucrărilor efectuate până la ora actuală. Astfel, în total, s-au efectuat lucrări de instalare a rețelei cu o lungime totală de circa 19,5 km. S-au făcut șase treceri subterane sub drumurile naționale prin metoda închisă. La stația de tratare a apei s-au schimbat ferestrele și ușile și s-au montat 10 stăvilare.

Părțile au convenit să se conducă de planul de acțiuni, de normativele și de standardele aprobate în domeniul construcțiilor, astfel încât să nu fie comise abateri de la documentația de proiect și să fie asigurată o calitate înaltă a lucrărilor.

Totodată, toți participanții la implementarea acestui proiect au pledat pentru menținerea unei comunicări eficiente și a unei bune conlucrări.

În a doua partea a evenimentului, s-a întreprins o vizită de studiu la stația de tratare a apei și la șantierul de lucru de-a lungul apeductului magistral din preajma localității Sărata Nouă.

Potrivit antreprenorului și managerului de proiect, în perioadă imediat următoare se planifica finalizarea lucrărilor de montare a apeductului magistral, construcția stației de captare a apei din râul Prut, montarea a doua rezervoare de apă cu o capacitate de 800 de metri cubi fiecare, situate în preajma orașului Leova (care vor avea drept scop înmagazinarea apei potabile de la stația de tratare). De asemenea, se prevede montarea a două noi stații de pompare prefabricate.
Proiectul „Construcția apeductului magistral Leova-Iargara” este parte componentă a proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale de Aprovizionare cu Apă (AAC) din raionul Leova”. Valoarea totală a lucrărilor este de circa trei milioane de euro sau peste 60 de milioane de lei, dintre care 2,4 milioane de euro sunt oferite de Guvernul Republicii Federale Germania prin Agenția de Cooperare Internațională a acestei ţări, iar 600 de mii de euro sunt alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și de către Consiliul Raional Leova.
Durata de execuţie a lucrărilor este de nouă luni calendaristice. Finalizarea acestora este planificată pentru luna octombrie 2018. Desfăşurarea construcției este monitorizată conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, precum și de către experții naționali și internaționali ai MSPL/GIZ.

Sursa citată mai precizează că proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” este implementat de către Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului din Republica Moldova şi sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, de Uniunea Europeană, de Guvernul României, de Guvernul Suediei şi de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.

Ion CIUMEICĂ