Au fost operate modificări la bugetului raional Cimişlia pentru anul curent

Şedinţa ordinară a Consiliului Raional Cimişlia s-a desfăşurat în data de 23 martie curent, în ordinea de zi fiind incluse 27 de chestiuni.

Chiar în debutul şedinţei, secretarul Consiliului raional, Vasile Spînu, a anunţat că în legătură cu alegerile  lui Iovu Bivol în calitate de preşedinte al raionului Cimişlia, a lui Gheorghe Netedu şi Vasile Melente în funcţiile de vicepreşedinţi ai aceleiaşi unităţi teritorial-administrative, aceştea au depus mandatele de consilieri raionali.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a acordat mandate de consilieri raionali altor trei persoane. Este vorba de Petru Doni  din oraşul Cimişlia,  ales pe listele Partidului Democrat din Moldova, de  Alexandru Corlăteanu, la fel din centrul raional, ales din partea Partidului Popular European din Moldova, şi de Vasile Capmare din satul Mihailovca, reprezentant şi el al ultimei formaţiuni politice.

Începutul şedinţei Consiliului Raional Cimişlia

Examinarea unor chestiuni financiare

Cei 29 de consilieri raionali prezenţi în sală, din  numărul lor  total de 33, au început examinarea agendei cu o serie de  chestiuni din domeniul financiar.

Astfel, ei au ascultat raportul Olgăi Gorban, şefă a Direcţiei finanţe a Consiliului Raional Cimişlia, privind executarea bugetului raional în anul precedent şi au luat act de el. S-a precizat, bunăoară, că la partea de venituri el a fost îndeplinit în sumă de 117 milioane 611,63 mii de lei sau la nivel de 98,7 la sută. Partea de cheltuieli a fost realizată în valoare de 120 de milioane 689,63 mii de lei ori în proporţie de 94,2 procente. Transferurile de la bugetul de stat au fost egale cu 110 milioane 136,35 mii de lei, ceea ce constituie 93,65% faţă de cifra stabilită.

La şedinţă a fost adoptată decizia cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2018. Astfel, a fost aprobată majorarea lui la partea de venituri şi la partea de cheltuieli cu suma de 290,8 mii de lei, inclusiv:

–     110 mii de lei, donaţii acordatre de către Consiliul Judeţean Prahova din România,  pentru reparaţia complexului muzeal „Centrul Vechi” din oraşul Cimişlia;

–      63,1 mii de lei, surse alocate de către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova,  pentru Liceul internat cu profil sportriv din comuna Lipoveni în vederea procurării echipamentului în cadrul proiectului „Integrarea copiilor cu dezabilităţi în şcolile de cultură generală”;

–     59,8 mii de lei, surse alocate de către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova,  pentru Gimnaziul din comuna Gradişte în cadrul aceluiaşi proiect;

–      7,9 mii de lei, mijloace alocate de către primăria de la Satul Nou, pentru alimentarea elevilor din familii social vulnerabile la Gimnaziul „Tudor Strişcă” din localitate;

–     50 mii de  lei, bani transferaţi de primăria oraşului Cimişlia drept contribuţie a cetăţenilor,  pentru implementarea proiectului „Gestionarea integrată a deşeurilor menajere solide în raionul Cimişlia”.

Tot în baza aceleeaşi decizii, a fost aprobată distribuirea soldului format la situaţia din 1 ianuarie a.c. cu destinaţie specială pentru instituţiile de învăţământ în sumă de 2 milioane 979 mii de lei, după cum urmează:

  • 1 milion 870 mii de lei, Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din centrul raional, pentru reparaţia capitală a cantinei;
  • 1 milion de lei, Taberei de odihnă „Izvoraş” din satul Zloţi, pentru reparaţia capitală a acestei instituţii;
  • 109 mii de lei, Gimnaziului din comuna Gradişte, pentru schimbarea uşilor şi ferestrelor din cadrul instituţiei de învăţământ.

Consilierii au fost de acord şi cu repartizarea,  pentru diferite necesităţi,  a soldului format la începutul anului curent în valoare de 2 milioane 261 mii de lei.

Tot în temeiul decizei de modificare a bugetului raional pentru anul de faţă, a fost aprobată, într-o nouă redacţie, anexa nr. 13 la decizia Consiliului Raional Cimişlia nr. 08/04 din 22 decembrie 2017 cu programul privind repartizarea mijloacelor destinate pentru infrastructura drumurilor locale. Documentul în cauză prevede că în total pe raion,  urmează a fi cheltuite 9 milioane 279,5 mii de lei, dintre care pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor locale vor  fi alocate 5 milioane 725 mii de lei,  pentru întreţinerea acestora—3 milioane 478,6 mii de lei,  iar pentru salarizarea personalului de supraveghere fiind prevăzute 75,9 mii de lei.

La şedinţă au fost aprobate mai multe dispoziţii ale preşedintelui raionului Cimişlia, Iovu Bivol, referitoare la acordarea, din fondul de rezervă al Consiliului raional, a ajutoarelor băneşti  unor persoane cu starea materială grea, unui grup de profesori pensionari de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din oraşul Cimişlia,ce au activat peste 40 de ani în domenioul pedagogiei, Uniunii raionale a veteranilor războiului din Afganistan, Asociaţiei obşteşti „Sfântul Gheorghe Biruitorul” a participanţilor la acţiunile militare de pe malurile Nistrului din 1992 şi Organizaţiei raionale a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei nucleare de la Cernobâl.

Ion CIUMEICĂ