Echipe multidisciplinare din 10 localități din raionul Leova, instruite în cadrul unui proiect european

100 de familii socialmente vulnerabile din raionul Leova au beneficiat de sprijin grație proiectului „Rețea locală – Model de Intervenție Intercomunitară”, implementat de către Centrul Internațional pentru Cooperare și Dezvoltare „Phoenix” în cadrul proiectului regional „Asistenții sociali în colaborare pentru schimbări sociale în țările din vecinătatea estică”. Proiectul, lansat acum 10 luni, a fost susținut financiar de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și realizat în parteneriat cu Asociația de Nursing din Moldova și „Hilfswerk Austria International”.

Conferința de bilanț organizată la Chișinău

Irina Rusanovschi, managerul proiectului, a menționat, într-o conferință de presă susținută la Chișinău, că au fost selectate 10 localități, unde echipele multidisciplinare au beneficiat de diverse instruiri, stagii de formare. La rândul lor, acestea au selectat fiecare câte 10 familii cu diverse probleme sociale și le-au ajutat. În cadrul proiectului au fost încheiate protocoale de colaborare între instituțiile și organizațiile raionale care au tangență cu protecția familiei, contracte de colaborare cu o asociație obștească ce prestează servicii în domeniul protecției copilului și cu Direcția generală asistență socială din Vaslui, România. În cadrul stagiilor de formare s-au discutat metode și instrumente de lucru pe care trebuie să le aplice actorii sociali din comunitate. S-a reușit consolidarea activității echipelor multidisciplinare care au existat și până acum, dar care au acționat haotic, fără a înregistra rezultate prea bune.

„Există multe probleme în țară. Copii care sunt nevoiți să stea la internat pentru că nu este un drum normal până la școala din satul vecin. Mame care nu cerșesc ajutor, dar care roagă să li se ofere un loc de muncă, familii ale căror venituri pe parcursul unui an au fost în total de circa 2000 de lei, copii cu părinți peste hotare de care nimeni nu are grijă, soții maltratate. De aceea ne-am și propus să contribuim la creșterea gradului de participare a diferitelor organizații publice locale în soluționarea situației familiilor social-vulnerabile”, a adăugat Irina Rusanovschi.

Consilierul social Eufrosinia Grețu a menționat că în raionul Leova se simte lipsa centrelor comunitare. „Este necesar să fie deschise centre comunitare, unde vor fi desfășurate activități extracurriculare pentru copii. Aceștia vor fi hrăniți și ajutați să-şi facă temele pentru acasă. În localități există multe clădiri libere, potrivite pentru astfel de centre, însă este nevoie de finanțare”, a subliniat ea.

Potrivit calculelor participanților la proiect, deschiderea unui centru necesită până la 50 de mii de euro, bani care ar trebui să fie alocaţi din bugetul de stat, deoarece mijloacele raionale nu sunt suficiente.

Cursul de formare din 14 octombrie 2017 de la Chisinau. Echipa multidisciplinară din satul Filipeni lucrează la un studiu de caz

Ora bilanțului la finalizarea perioadei de implementare

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, membrii echipelor multidisciplinare din cele 10 localități s-au întrunit  la Leova pentru a împărtăși experiența acumulată și a trasa obiective pentru viitor. E important să menționăm cele 10 comunități beneficiare ale proiectului. E vorba de Borogani, Sărata Nouă, Tigheci, Băiuș, Tomai, Tomaiul Nou, Filipeni, Cupcui, Tochile-Răducani și Sărata-Răzeși.

„Am avut ocazia să vă împărtășim din experiențele noastre, am fost curioși și noi să urmărim cum creați această rețea, cum găsiți resurse la nivelul fiecărei comunități locale”, a declarat Roxana Simona Hriscu, director general adjunct al DGASPC Vaslui, care a participat la eveniment împreună cu mai mulți colegi de ai săi.

Experiența de lucru în domeniul administrației locale a Efrosiniei Grețu, ex-președinte al raionului, a constituit un mare avantaj, dânsa cunoscând oamenii, necesitățile, dar și punctele forte ale fiecărei localități din proiect.

„Vizitele de studiu din teritoriu ne-au dovedit că proiectul a avut un obiectiv foarte bine stabilit. Și membrii echipelor multidisciplinare și familiile beneficiare au recunoscut că problemele lor au fost soluționate mai rapid și profesionist. Membrii echipelor și-au înțeles menirea în urma acțiunilor de instruire și că trebuie de lucrat în comun, în colaborare cu toate sectoarele: medic, primar, asistent social, preot”, a adăugat consultantul social.

În afara proiectului au rămas 15 localități din raion, dar managerul Irina Rusanovschi a dat asigurări că specialiștii din acestea vor fi instruiți deja de reprezentanți care au luat parte la proiect.

Tomai, echipa multidisciplinară și familiile beneficiare

Iulia Gospodinov, asistent social la proiect, a ținut să menționeze că a avut o satisfacție deosebită. „Ne plac proiectele investiționale, dar acesta a fost un proiect cu caracter instructiv de care tare avem nevoie. Echipe multidisciplinare există în fiecare primărie, dar activitatea lor era haotică. Acum însă aceste 10 primării știu foarte bine cum să acționeze”, a adăugat aceasta.

Mihai Timofti, șef al Oficiului teritorial de informare Leova al Parlamentului, a   povestit cu mândrie ca recent a fost în nouă raioane în care s-a analizat activitatea echipelor multidisciplinare și a rămas plăcut surprins de faptul că raionul Leova a fost dat drept exemplu.

Membrii echipelor multidisciplinare care și-au împărtășit experiența au menționat că printre cele 100 de familii selectate sunt multe cazuri de succes. Dar numărul celor care se confruntă cu diverse probleme și au nevoie de intervenția autorităților este mult mai mare, din păcate, și lucrul trebuie continuat cu ardoare, pentru există multe probleme sociale cărora categoriile vulnerabile nu le pot face față.

Ei şi-au exprimat speranța că acest proiect se va extinde și în alte raioane din Moldova, deoarece în toate localitățile țării există familii social-vulnerabile.

Carolina CERNAT