Încă un pas spre civilizație: a fost actualizat Planul privind alimentarea cu apă a raionului Cahul

La 13 martie, în incinta Consiliului Raional Cahul, a avut loc prima ședință a grupului de lucru raional privind actualizarea Planului de Acțiuni de alimentare cu apă și de canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018–2023, care urmează a fi realizat în cadrul Proiectului „Implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul”, proiect co-finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ Moldova cu suportul UE.

La ședință au participat Ion Groza, președintele raionului Cahul, reprezentanți ai Consiliului Raional Cahul, consilieri raionali și primari ai localităților raionului Cahul, membrii grupului de lucru, precum și experți GIZ: Sergiu Pleșca, consultant regional la Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, Silvia Strelciuc, expert național GIZ în planificare strategică, Vitalie Cernomoreț, expert național GIZ în analiză tehnică, Anatol Moldovanu, expert „IDIS Viitorul”.

Scopul actualizării componentei de alimentare cu apă și de canalizare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul este de a oferi o orientare clară pe domeniul dezvoltării sectorului de alimentare cu apă și canalizare pentru asigurarea accesului populației la servicii îmbunătățite cantitativ și calitativ. În cadrul ședinței, membrii grupului de lucru au fost informați despre rezultatele obținute în perioada de planificare 2012–2017, ce țin de domenii precum: cooperarea intercomunitară, regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, aspecte instituționale, măsuri investiționale implementate în raion. Ei au discutat  problemele și provocările cu care se confruntă pe parcurs, împărtășind bunele practici și lecții învățate.

Procesul de actualizare a Planului de Acțiuni de alimentare cu apă și de canalizare 2018–2023 va fi realizat în două etape: etapa I – de evaluare a planului din perioada de programare 2012–2017 și a calității acestuia, a gradului de implementare cu elaborarea unor recomandări de îmbunătățire, și etapa II – elaborarea noului Plan de Acțiuni, cu organizarea consultărilor și audierilor publice, aprobarea Planului de Acțiuni de către Consiliul Raional.

În cadrul ședinței, președintele raionului Cahul, Ion Groza, a reiterat importanța implementării măsurilor ce țin de îmbunătățirea accesului populației raionului la servicii de apă potabilă de calitate, a necesității implicării tuturor părților interesate în acest proces, precum și rolul comunicării și al conștientizării populației cu privire la aspectele ecologice și de sănătate privind calitatea apei consumate. Totodată, s-a vorbit despre necesitatea unei programări strategice adecvate, participative prin atragerea mijloacelor financiare naționale și externe pentru dezvoltarea sectorului dat.

Sorina REMENTOVA