Andrei Viziru a vernisat o expoziţie de fotografii la Cimișlia

Muzeul raional de istorie, etnografie şi artă din oraşul Cimişlia găzduieşte, pe parcursul acestei luni, expoziţia de imagini foto cu genericul „Monumente, cetăţi şi mănăstiri” a lui Andrei Viziru, publicist din municipiul Chişinău.

Oaspete permanent al oraşului Cimişlia

În cadrul evenimentului de lansare a colecţiei de lucrări a fotografului amator Andrei Viziru a vorbit mai multă lume prezentă în galeria de la Muzeul raional de istorie, etnografie şi artă din oraşul Cimişlia. Parascovia Colţa, pedagog la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Tudor Creţu, artist plastic, Anastasia Balmuş, preşedintă a Asociaţiei Obşteşti „Societatea istorică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Gheorghe Răileanu, primarul oraşului Cimişlia, şi-au exprimat opiniile despre imaginile vernisate.

Trebuie spus că Andrei Viziru este un oaspete permanent al oraşului Cimişlia, participând la multe evenimente culturale care se organizează aici.

Şi, ca în orice deplasare de creaţie, el vine cu aparatul de fotografiat. Anume prin aceasta se explică prezenţa în cadrul expoziţiei în cauză a câtorva imagini legate de  Cimişlia, inclusiv cea a statuii domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, imortalizată dintr-un unghi prin care se observă şi măreţia unui copac de brad din preajmă.

Cine este Andrei Viziru

Andrei Viziru este strâns legat de presă, activând în diferite funcţii şi la diverse publicaţii, dar cel mai mult este legat de Compania „Teleradio-Moldova”, unde activează în calitate de redactor-prezentator al emisiunilor culturale radiofonice.

A editat două cărţi proprii („Autografe pe cer şi suflet” şi „Cei şapte ani de acasă sau cele şapte miracole ale copilăriei”), este coautor al culegerilor colective „Ilie Ilaşcu: Lupta continuă”, „Sonograf”, „Localităţile Republicii Moldova. Itinerar publicistic ilustrat”.

Pe lângă toate acestea, Andrei Viziru este pasionat de fotografie. Pe parcursul anilor 2002-2017, a organizat peste 20 de expoziţii în incintele mai multor instituţii de învăţământ şi biblioteci, la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, dar şi peste hotarele ţării – în România şi Italia.

Lucrările sale au fost achiziţionate şi se află în colecţii particulare din ţara noastră, din România, Japonia, Italia.

Andrei Viziru este membru al Asociaţiei Internaţionale de Arte Plastice UNESCO şi membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

Identitatea noastră culturală

Expoziţia de fotografie „Monumente, cetăţi şi mănăstiri” ale omului de creaţie Andrei Viziru, inaugurată la Muzeul raional de istorie, etnografie şi artă din oraşul Cimişlia, cuprinde 31 de imagini. Ele aduc în atenţia publicului o serie de lucruri care fac parte din patrimoniul cultural al Republicii Moldova, al României şi Ucrainei – statui şi busturi, cetăţi şi lăcaşuri sfinte, rezervaţii peisagistice şi centre urbane, sculpturi monumentale.

Interesant este faptul că autorul lucrărilor a introdus în cuprinsul expoziţiei şi fotografia străzii Sforii din munciipiul Braşov, România, care este atestată documentar din secolul XVII, ca una dintre cele mai înguste uliţe din Europa.

După cum a menţionat Andrei Viziru, scopul expoziţiei constă în încurajarea vizitatorilor muzeului să descopere şi să aprecieze patrimoniul cultural naţional şi european, pentru a nu pierde legătura cu istoria şi cu trecutul nostru, pentru a nu pierde identitatea noastră culturală.

În semn de înaltă preţuire a operelor fotografice ale publicistului Andrei Viziru, autorităţile publice locale i-au înmânat o Diplomă de merit.

Vă mai informăm că expoziţia de fotografie „Monumente, cetăţi şi mănăstiri” poate fi vizionată, în mod gratuit, la Muzeul raional de istorie, etnografie şi artă din oraşul Cimişlia până la sfârşitul lui martie curent.

Ion CIUMEICĂ