Consilierii oraşului Cimişlia au aprobat repartizarea mijloacelor financiare cu destinație socială

Ultima ședință a Consiliului Orăşenesc Cimişlia a avut pe ordinea de zi 26 de chestiuni, care au fost dezbătute punctual.

Una din primele probleme examinate de către aleşii locali a fost cea cu privire la rectificarea bugetului oraşului Cimişlia aprobat pentru anul curent.

Astfel, a fost aprobată majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu  100 de mii de lei (echivalentul sumei de 20 de mii de lei româneşti încasaţi de la autorităţile publice de peste hotarele Republicii Moldova pentru construcţia Bisericii ortodoxe cu  hramul Sfântul Gheorghe).

În decizia adoptată pe marginea acestei chestiuni este prevăzută distribuirea, pentru diverse necesităţi stringente, a mijloacelor provenite din fondul disponibil, în valoare totală de 2 milioane 50,9 mii de lei. Spre exemplu, 348,3 mii de lei au fost repartizați pentru achitarea lucrărilor de reparaţie şi modernizare a etajului doi din incinta Casei de cultură Cimişlia; 330 de mii de lei au fost rezervați pentru reparaţia blocului administrativ al stadionului orăşenesc; 270 de mii de lei vor fi cheltuiţi pentru reparaţia capitală a acoperişului clădirii la Grădiniţa „Viorica”; 210 mii de lei urmează a fi alocaţi pentru reparaţia capitală a 600 de metri de reţea a apeductului de la priza centrală spre zona Cogâlnic; 192,6 mii de lei vor fi direcționați pentru achitarea alimentaţiei copiilor din instituţiile preşcolare; 143 de mii de lei au fost distribuiți pentru achitarea lucrărilor de asfaltare a „buzunarelor” la staţiile de oprire a autobuzului din strada Alexandru cel Bun etc.

Consiliul Orăşenesc Cimişlia a aprobat programul lucrărilor de construcţie şi reparaţie a drumurilor în variantă macadam (instalarea pietrişului) în ordinea următoare: str. Mihail Kogălniceanu (970 de metri); str. Cogâlnic (860 de metri); str. Patria cu ieşire la str. Nicolae Iorga prin str. Moldova (610 metri); str. Veronica Micle (880 de metri); str. Anatolie Perciun (300 de metri); str. Traian (2100 de metri); str. Mircea cel Bătrân (1180 de metri); str. Petru Rareş până la intersecţia cu str. Mihail Frunze (700 de metri); str. 27 august 1989 (1000 de metri); str. Bucovina (530 de metri).

De asemenea, a fost aprobată lista lucrărilor de construcţie în variantă asfaltată a drumurilor în următoarea ordine: conexiunile de pe str. Mihai Eminescu spre străzile adiacente; trotuare pe străzile Mihai Eminescu, Constantin Stamati şi Vasile Alecsandri; trotuare între străzile Alexandru cel Bun şi Vasile Alecsandri; stradela Suveranităţii (350 de metri), între str. Suveranităţii şi str. Ion Popuşoi cu ieşire la str. Nicolae Iorga; str. Petru Zadnipru (1180 de metri); str. Alexandru Donici (970 de metri).

Consilierii au decis să acorde, din fondul de rezervă al Consiliului Orășenesc Cimişlia, ajutoare financiare următoarelor persoane şi organizaţii obşteşti: 1000 de lei – lui Valeriu Şalevschi, în legătură cu situaţia financiară grea şi cu decesul soţiei; 7000 de lei – Asociaţiei veteranilor războiului din 1992 „Tiras–Tighina”, pentru organizarea acțiunilor de comemorare a ostaşilor căzuţi în lupta de eliberare naţională; 2000 de lei – Asociaţiei obşteşti „Cernobîl”, pentru desfăşurarea acţiunilor de consemnare a împlinirii a 30 de ani de la declanşarea catastrofei nucleare de la Cernobîl; 15 mii de lei – Consiliului orăşenesc al veteranilor de muncă şi de război, pentru acoperirea cheltuielilor curente; 3000 de lei – Organizaţiei obşteşti „Uniunea veteranilor de război din Afganistan”, pentru desfăşurarea manifestaţiei şi deplasarea la Chişinău; 3000 de lei – Nataliei Răileanu, în legătură cu decesul ambilor părinţi; 2000 de lei – lui Ilie Şupac, pentru a recompensa animalele sfâşiate recent de fiarele sălbatice; 5000 de lei – lui Igor Bondari, pentru a recompensa animalele sfâşiate recent de fiarele sălbatice.

Consiliul a aprobat lista cu denumirea străzilor actualizate/corectate conform regulilor de ortografie, după cum urmează: în oraşul Cimişlia – str. 27 august 1989, str. 31 august 1989, str. Alexandru Marinescu, str. Aleco Russo, stradela Alexandru cel Bun, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, stradela Bogdan Petriceicu Hasdeu, str. Barbu Lăutaru, str. Bucovina, str. Dimitrie Cantemir, str. Anton Cehov, stradela Cetatea Albă, str. Cogîlnic, stradela Decebal, str. Mitropolit Dosoftei, str-la Dragoş-Vodă, str. Mihail Frunze, str. George Coşbuc, str-la Grigore Ureche, str-la Ion Soltîs, str-la Ioan-Vodă, str. Iuri Gagarin, str. Livezilor, str. Mihail Lomonosov, str. Luceafărul, str. Maria Bleah-Conoval, str-la Maria Cibotari, str. Maria Drăgan, str. Ivan Miciurin, str. Mihail Kogălniceanu, str-la Mihai Eminescu, str. Mihail Sadoveanu, str-la Mihai Viteazul, str. Nicolae Milescu-Spătaru; str-la Gavriil Muzicescu, str. Mihai Niculescu, str-la Patria, str-la Petru Rareş, str. Ciprian Porumbescu, str. Alexei Şciusev, str. Sfânta Maria, str. Sfântul Vasile, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, stradela 1 Ştefan cel Mare şi Sfânt, stradela 2 Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ştefan Neaga, str. Ştefan-Vodă, str-la Suveranităţii, str. Nicolae Testemiţanu, str-la Traian, str. Mitropolit Varlaam, stradela 1 Vasile Alecsandri, stradela 2 Mihail Sadoveanu, str. 2 Vasile Alecsandri, str-la Alexandru Donici, str-la Sfânta Maria, stradela 2 Mihai Eminescu, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, stradela Mihail Frunze, stradela Luceafărul; în satul  Bogdanovca Nouă – str. Vladimir Lenin; în satul Bogdanovca Veche – str. Gvardeiskaia, str. Karl Marks, str. Taras Şevcenko, str. Grigori Kotovski, str. Mihail Frunze, str. Serghei Lazo, str. Ivan Miciurin; în satul Dimitrovca – str. Mihai Eminescu.

Ion CIUMEICĂ