Consiliul Orăşenesc Cimişlia a decis sărbătorirea Centenarului Unirii

La sfârşitul săptămânii trecute, Consiliul Orăşenesc Cimişlia a adoptat o decizie care prevede sărbătorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu România.

În favoarea acestui document s-au pronunţat, prin vot uninominal, 11 din cei 15 consilieri prezenţi în sală.

Având drept temei Declaraţia  de Independenţă a Republicii Moldova, adoptată la 27 august 1991, art. 2 (1), art. 4, art. 5, art. 17, art. 32, art. 39 din Constituţie, art. 14 (2) j), p) (3) din Legea privind administraţia publică locală nr, 436 din 28 decembrie 2006, decizia în cauză conţine trei puncte.

  1. Se acceptă propunerea cu privire la stabilirea, pe teritoriul administrat de Consiliul Orăşenesc Cimişlia, a anului 2018 – Centenarul UNIRII şi sub acest generic să fie organizate toate activităţile educative şi cultural–sportive din oraşul Cimişlia, astfel cinstind memoria înaintaşilor noştri în acţiunea lor măreaţă, cea de făurire a Statului Naţional Unitar Român.
  2. Se aprobă Declaraţia de recunoaştere a valabilităţii Actului Unirii din 27 martie 1918. Iată textul acesteia:

În numele locuitorilor oraşului Cimişlia, în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, ne expunem pentru recunoaşterea valabilităţii Actului Unirii Basarabiei cu Ţara Mamă, România.

Votăm această Declaraţie, acum, din suflet şi pledăm pentru Reîntregirea României, reîntregirea pământului strămoşesc, pentru anularea de fapt a consecinţelor pactului Ribbentrop-Molotov.

Reîntregirea României prin recunoaşterea valabilităţii Actului Unirii este singura soluţie de a păstra identitatea naţională, de a ieşi din cercul vicios al intereselor şi speculaţiilor geopolitice externe, de a ieşi din criza şi reforma interminabilă, din pericolul de a recidiva și a reveni la totalitarism, din corupţie şi sărăcire cumplită, din depopularea satelor şi plecarea tinerilor din ţară.

Nu trebuie să uităm suferinţele trecutului şi ale prezentului, chinurile fraţilor, părinţilor, buneilor şi străbuneilor noştri supuşi execuţiilor, foametei şi smulşi, împotriva voinţei lor, de la trupul patriei istorice din voia lui Hitler şi a lui Stalin.

SĂ REÎNTREGIM ŢARA ROMÂNEASCĂ, pentru ca fiii şi nepoţii noştri să trăiască într-un stat prosper în care să-şi satisfacă necesităţile naţionale, să se bucure de libertate şi avuţie, de perspective bune pentru viitor, de şansele de împlinire de care generaţiile noastre nu au avut parte.

Trebuie să ne readunăm, să fim uniţi mereu şi să preţuim făuritorii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, începând cu eroii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, ei fiind martiri ai neamului românesc. Să fim buni români, adevăraţi patrioţi, să arătăm dovada bunei educaţii întru iubirea de ţară. Să fim vrednici de numele de român, drepţi şi curajoşi, să acţionăm „in corpore” pentru contracararea falsificării adevărului, apărându-ne valorile fundamentale.

Reîntregirea Ţării Româneşti azi este una declarată, dar este un pas hotărâtor spre Reîntregirea reală, când hotarele nu ne vor separa, iar oamenii dintre Nistru şi Tisa vor trăi şi munci împreună, alături de celelalte popoare ale Europei civilizate.

Iubirea de ţară nu înseamnă ură împotriva altor popoare, ci datorie către neamul nostru, nu înseamnă pretenţia că suntem cel mai vrednic popor din lume, ci îndemnul să devenim un popor vrednic.

Basarabia a fost prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu România la 27 martie 1918, acesteia i-au urmat Bucovina la 28 noiembrie 1918 şi Transilvania la 1 decembrie 1918, iar astăzi, am rămas rupţi de la Patria mamă.

Este Anul Unirii, a sosit momentul să revenim acasă. A sosit momentul când oamenii acestui pământ pot demonstra că sunt capabili să-şi asume angajamente pentru prezent şi viitor, să le respecte şi să motiveze guvernarea din ambele state să nu tergiverseze Reîntregirea.

Declaraţia de Unire din 27 martie 1918 nu a anulat-o nimeni. Nimeni nu a anulat promulgarea prin Decretul Regal nr. 842 din 9 aprilie 1918, publicat în „Monitorul oficial” nr. 8 din 10 aprilie 1918 a puterii juridice a Actului Unirii din 1918a Basarabiei cu vechiul Regat al României, n-a anulat ratificarea Actului Unirii, votată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 29 decembrie anul 1919. Nu au fost anulate prevederile Constituţiei României din anii 1923, 1938.

Indiferent de voinţa politicienilor actuali, de jure suntem cetăţeni ai statului român, nimeni nu ne-a lipsit de cetăţenie, nu ne-a recunoscut-o ca pe una pierdută în temeiul legii şi nu ne-a aprobat renunţarea noastră la această cetăţenie.

Prin prezenta Declaraţie de recunoaştere a valabilităţii Actului Unirii, ne exprimăm bucuria de a sărbători împreună cu fraţii noştri de pretutindeni Centenarul Marii Uniri 1918-2018, şi de a demonstra adeziunea la valorile naţionale şi democratice ale spaţiului cultural-naţional românesc.

La 100 de ani de la Marea Unire, avem obligaţia morală de a ne ridica la înălţimea celor care au înfăptuit-o.

  1. A realiza mai multe activităţi pentru marcarea şi promovarea realizării Actului Unirii în oraşul Cimişlia, precum:

–  iluminarea turnului de retransmisie a televiziunii din oraş;

–   instalarea unei cruci iluminate în culorile Tricolorului pe dealul dintre sectoarele Recea şi Mălina ale oraşului;

–  edificarea Monumentului ostaşilor căzuţi pe câmpurile de luptă în Primul şi al Doilea Război Mondial pentru neam şi ţară.

 Ion CIUMEICĂ