Colaborare transfrontalieră: Leova – Vaslui (România)

Două unităţi teritorial-administrative situate pe maluri diferite ale Prutului, raionul Leova din Republica Moldova şi judeţul Vaslui din România, au întreprins noi paşi privind colaborarea transfrontalieră în vederea atragerii fondurilor europene pentru dezvoltarea celor mai diverse domenii. În acest scop, au fost desfăşurate două seminare cu participarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale de ambele niveluri, ai organizaţiilor neguvernamentale şi a altor persoane interesate de accesarea finanţărilor oferite de structurile internaţionale.

La iniţiativa Asociaţiei „Pro Basarabia” din orașul Huşi, în cooperare cu administraţiile publice şi cu susţinerea consilierei raionale Efrosinia Greţu, Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova a organizat, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Leova, un atelier de lucru privind informarea potenţialilor beneficiari de finanţări europene prin proiecte transfrontaliere.

După cum informează portalul obiectivvaslui. ro, câteva zile mai târziu, o acțiune similară a avut loc şi peste Prut, la hotelul Racova din municipiul Vaslui.

Ion Negară, manager de proiecte europene și colaborator al Asociației hușene pomenite mai sus, le-a prezentat primarilor din comunităţile leovene, reprezentanților de instituții publice și organizații nonguvernamentale tipurile de proiecte și modalitățile de finanțare de la Uniunea Europeană, activitățile eligibile și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cei care pot depune cereri de finanțare.

Acțiunea s-a bucurat de un succes deplin, în condițiile în care Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România – Republica Moldova urmează abia spre sfârșitul lunii curente să organizeze șase sesiuni de informare în aria eligibilă a proiectului, care se vor desfășura, până în aprilie 2018, doar în principalele orașe din stânga Prutului, respectiv, Chișinău, Cahul și Bălți.

Cei prezenți au abordat o serie de probleme cu care se confruntă în prezent, printre care s-au numărat şi următoarele: slaba informare din partea autorităților centrale în privința proiectelor transfrontaliere; lipsa unor parteneri din dreapta Prutului; absența ghidurilor și a unor date de contact ale Secretariatului Tehnic Comun din Republica Moldova; lipsa de bani pentru cota de cofinanțare; obligația traducerii tuturor documentelor din proiect în limba engleză; termenul scurt pentru întocmirea documentației stufoase a proiectelor, acestea trebuind să fie depuse la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru evaluare, până la 7 mai 2018, ora 16, ora României.

Cu toate aceste neajunsuri, participanții la seminar s-au declarat optimiști și dornici să acceseze proiecte în cele mai diferite domenii.

Sesiunile de informare din oraşul Leova şi din municipiul Vaslui au venit în continuarea celei desfășurate la Huși, la finele lunii ianuarie a anului curent, care a permis unor primari de pe ambele maluri ale Prutului să se întâlnească, să se informeze și să stabilească de comun acord proiectele pe care urmează să le acceseze.

În afară de atelierele de lucru organizate la 9 şi 14 februarie, Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România – Republica Moldova pentru perioada 2014-2020 are prevăzută în programul de activitate desfăşurarea, şi pe 4 aprilie anul curent, a unei  sesiuni de informare, tot cu aceeaşi tematică, din nou la Vaslui, la hotelul Racova, între orele 9.00-14.00.

Trebuie de spus că Uniunea Europeană finanțează Programul Operațional Comun România – Republica Moldova prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI), care se adresează zonei aflate la frontiera dintre România și Republica Moldova și care vizează evoluția către o regiune de prosperitate și bună vecinătate, realizată prin acțiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre și nemembre ale UE care se învecinează.

Alocarea financiară a Uniunii Europene este de 81 de milioane de euro. Cofinanțarea minimă pe care trebuie să o asigure beneficiarii de proiecte din cele două țări este de 10 la sută.

Ion CIUMEICĂ