Implementarea Strategiei de soluţionare a problemelor grave ale tineretului

La întrunire au fost prezenţi lucrători medicali de la Spitalul raional, angajaţi ai Inspectoratului de poliţie, funcţionari publici, un slujitor de cult, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, colaboratori ai mass-media.

Strategia în cauză, a specificat șefa Centrului de sănătate prietenos tinerilor din oraşul Cimişlia, Svetlana Moroz, a fost elaborată cu suportul UNICEF din Republica Moldova şi este implementată datorită susţinerii financiare din partea acestei instituţii internaţionale pentru protecţia copiilor.

În procesul de analiză a priorităţilor, în baza statisticilor şi a posibilităţilor de intervenţie, au fost identificate trei probleme prioritare în rândul tinerilor din raionul Cimişlia:

1.Numărul consumatorilor de substanţe psiho-active este în continuă creştere.

2.Sporirea numărului tinerilor cu tulburări psiho-emoţionale şi de comportament.

3. Accesarea limitată a serviciilor de sănătate, în special, a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor.

Documentul elaborat prevede, bunăoară, ca până la sfârşitul anului de faţă numărul de  consumatori de alcool, tutun, droguri în rândurile tineretului din raionul Cimişlia să scadă cu 10 la sută, al celor cu tulburări psiho-emoţionale şi de comportament să se diminueze cu 20 de procente. Tot cu 20% urmează a creşte numărul de accesări ale serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor.

Pentru atingerea obiectivelor propuse au fost stabilite cinci niveluri ierarhice în influenţarea comportamentului acestei categorii a populaţiei: individual, interpersonal, comunitar, organizaţional şi de politici.

Coordonatoarea proiectului respectiv, Svetlana Moroz, dar şi directoarea Centrului medicilor de familie din oraşul Cimişlia, Ludmila Capcelea, au dezvăluit măsurile întreprinse în vederea îndeplinirii Planului de acţiuni stabilit pentru traducerea în viaţă a Strategiei de schimbare socială şi comportament în rândul tinerilor din raionul Cimişlia pe probleme cheie pentru anii 2017-2019.

S-a menţionat în mod special faptul că aici rolul primordial urmează să-l joace nivelul trei, adică cel comunitar, din care fac parte: pedagogii, inclusiv diriginţii de clase, psihologii şcolari, preoţii, lucrătorii medicali, organizaţiile neguvernamentale, asistenţii sociali, primarii, poliţiştii, oamenii de afaceri, prietenii, colegii, echipele de voluntari, persoanele influente, echipele multidisciplinare.

Perioada supusă analizei pe parcursul şedinţei s-a referit nu numai la anul precedent, ci şi la primul trimestru al lui 2018. În acest context, Svetlana Moroz a îndemnat asistenţa să vină cu propuneri concrete care ar putea fi aplicate atât până la sfârşitul lunii martie anul curent, cât şi pe parcursul lunilor aprilie–iunie a.c.

Şi cei prezenţi au reacţionat pozitiv la apelul lansat. Printre vorbitori s-au numărat: vicepreşedintele raionului Cimişlia pentru probleme sociale, Vasile Melente, directorul Societăţii cu răspundere limitată „Pro-Media”, Andrei Bargan, parohul Bisericii ortodoxe „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din oraşul Cimişlia, Ioan Jelihovschi, şeful adjunct al Inspectoratului de poliţie, Oleg Doni, pictorul Ruslan Cârlan, şeful Poliţiei municipale, Veaceslav Antoci etc.

Au fost lansate o serie de idei care vor fi incluse în programul de activităţi pentru următoarele perioade de timp, toate vizând buna realizare a Strategiei de schimbare socială şi de comportament în rândul tinerilor din raionul Cimişlia pe probleme cheie în perioada 2017-2019.

Ion CIUMEICĂ