Subzona Economică Liberă Căușeni, urmează a fi modernizată în următorii doi ani

  În anul 2018, Filiala Căușeni a Zonei Economice Libere Bălți va fi renovată prin construcţia reţelelor, comunicaţiilor, drumului de acces şi amenajarea teritoriului, anunță ADR Sud

  Renovarea va fi posibilă grație unei decizii de guvern, care include proiectul „Oportunităţi pentru atractivitatea investiţională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud” în lista proiectelor prioritare, finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională 2017-2020. 

Subzona Economică Liberă Căușeni va fi modernizată, foto: ADR Sud.

  Costul total al proiectului este de 18,6 mln. de lei, dintre care 8,5 mln. de lei, urmează a fi alocate de către Consiliul Raional Căușeni. 

  Subzona Economică Liberă Căușeni are o capacitate de extindere pe o suprafață de 8,5 hectare, iar începând cu anul 2017, găzduiește o companie germană de producție a cablajelor auto – „Coroplast Fritz Mueller GmbH”, unde activează peste 200 de angajați.

    Anterior, proiectul „Oportunități pentru atractivitatea investițională în economia Regiunii de dezvoltare Sud”, care prevedea construcţia reţelelor, comunicaţiilor şi drumului de acces şi amenajarea teritoriului în Filiala Căuşeni a Zonei Economice libere Bălţi, a fost depus în cadrul Concursului propunerilor de proiecte finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională, desfășurat în anul 2016.

  În rezultatul evaluării Cererii Complete de Finanțare, de către comisia de evaluare constituită pe lângă Agenția de Dezvoltare Regională Sud, proiectul a acumulat cel mai înalt punctaj și a fost inclus în Planul Operațional Regional Sud 2017-2020. Ulterior însă, fiind evaluat de către comisia interministerială, proiectul nu a acumulat punctajul necesar pentru a fi inclus în Documentul unic de program 2017-2020 (DUP).

  Consiliul Raional Căuşeni a realizat acţiuni de identificare a oportunităţilor de construcţie a halelor de producere şi de creare a condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii rezidenţilor la nivelul capacităţii planificate, negociind, în această ordine de idei, cu potenţialii rezidenţi pentru a organiza construcţia halelor şi a procesului de producere.

  Pentru motivarea potenţialilor investitori de a investi în construcţia halelor şi a deveni rezidenţi, administrația raionului Căuşeni și-a luat angajamentul de a oferi terenul, cu toate comunicaţiile construite. 

  Surse din cadrul Consiliului Raional Căușeni au ținut să precizeze că cele 8,5 mln. de lei care au fost alocate sunt utilizate pentru construcția utilităților în subzona Căușeni a Zonei Economice Libere Bălți, și anume: a reţelelor de gaz natural de presiune medie, a reţelelor electrice, cu staţia de  transformare, a reţelelor de apeduct, de  canalizare.

  La moment, Compania „Coroplast Fritz Mueller GmbH”, principalul rezident a Zonei Economice Libere Balţi în oraşul Căuşeni își desfășoară activitatea de producere a cablajelor în unul din sediile temporar arendate, efectuând, totodată, lucrări de construcţie a halelor de producere.