Școala sportivă din Cantemir are un nou sediu

   Visul de ani de zile ale sportivilor cantemireni devine treptat realitate, după ce aceștia au primit la sfârșitul anului un frumos și multașteptat cadou în urma unei Hotărâri de Guvern, care prevede ca edificiul fostei școli profesionale de meserii nr.15 din orașul Cantemir să fie tarnsmis la bilanțul Direcției Generale Învățământ, imobil, care ulterior urmează să devină o veritabilă Bază de turism sportiv în regiune. 

  Benerficar al acestei serioase investiții este Școala sportivă a Direcției Generale Învățământ(DGÎ), colectivul căreia își exprimă satisfacția în legătură cu această decizie, dat fiind că, în sfârșit, instituția va avea un  sediu permanent, condiții de muncă decente, pe potriva așteptărilor.

 Potrivit domnului Valeriu Mocanu, șeful Direcției Construcții, Dezvoltare Locală și Regională, proiectul investițional constă în modernizarea edificiului fostei școli profesionale, pentru ca zona respectivă să fie transformată într-un complex sportiv-turistic-distractiv, unde vor fi create și amenajate un șir de obiective importante.
  Realizarea investiției în cadrul reprofilării edificului fostei școli profesionale prevede crearea unui Centru cu valoare de unicat în țară, ce urmează a fi utilizat atât pentru sportivi, amatori ai diferitor probe sportive, precum și pentru persoane ce doresc să se odihnească, indiferent de gen, vârstă și nivel de pregătire profesională.

 Actualmente, edificiul fostei școli reprezintă un complex de clădiri monoetajate ce înglobează 13 încăperi, cu o suprafață de 664 metri pătrați. Întreaga suprafață a teritoriului constituie 1,8 hectarea, cu un vast potențial turistic-sportiv și distractiv, care, momentan, nu este nici pe departe explorat.
   Costul estimativ al investiției și elaborarea planului de realizare a acesteia este de 2.818.672 milioane de lei.

  După cum a menționat președintele raionului, Andrei Ciobanu, este îmbucurător faptul că, în urma multiplelor demersuri în organele ierarhic superioare, s-a reușit de a obține transmiterea edificiului în gestiunea Direcției Învățământ.
  
   Beneficiile economice de perspectivă ale proiectului în cauză sunt promițătoare: creșterea calității serviciilor publice; reducerea cheltuielilor bugetare; utilizarea eficientă a patrimoniului public; folosirea  efectivă a experienție sectorului privat; atragerea investițiilor pentru realizarea altor proiecte în infrastructura raionului, în special, în cadrul Euroregiunii “Dunărea de Jos”, Agenției de Dezvoltare regională Sud etc.