Două zile în care Cimişlia a respirat cu aerul lui Eminescu

   Ample manifestări consacrate aniversării a 168-a din ziua naşterii lui Mihai Eminescu au avut loc, la începutul săptămânii curente, la Cimişlia, unde există un parc cu bustul Poetului nostru naţional, unde numele lui îl poartă Biblioteca orăşenească, unul dintre cele două licee teoretice de aici, dar şi o stradă şi o stradelă.

  Au fost două zile pline de Eminescu, în care gazdele i-au avut ca oaspeţi de onoare pe membrii unei delegaţii din judeţul Prahova, România, care este înfrăţit cu raionul Cimişlia de peste un deceniu şi jumătate, pe mai mulţi artişti plastici din capitala Republicii Moldova, pe câţiva reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din raionul Străşeni. 

  Discursuri, poezii, melodii şi flori la bustul Poetului

  Activităţile omagiale au demarat odată cu începerea lecţiilor în instituţiile de învăţământ, când, spre exemplu, în cadrul orelor de dirigenţie de la Liceul teoretic „Mihai Eminescu” din centrul raional, s-a vorbit, cu subiect şi predicat, despre viaţa şi activitatea Poetului-nepereche.

  Apoi, şuvoaie de profesori şi elevi, de funcţionari publici şi lucrători ai culturii, de educatori şi preşcolari, de alte persoane admiratoare ale creaţiei eminesciene au prins a curge spre bustul lui Mihai Eminescu. Aici, inspirate discursuri despre rolul pe care îl joacă şi despre locul pe care îl ocupă Poetul naţional în viaţa noastră de zi cu zi au rostit: Gheorghe Răileanu, primarul oraşului Cimişlia, Iurie Răileanu, vicepreşedinte al raionului pentru probleme sociale, Rareş Enescu şi Carmen Dumitru, consilieri ai judeţului Prahova din România, Anastasia Balmuş, preşedinta Asociaţiei obşteşti „Societatea istorică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”.

  Un grup de copii de la Grădiniţa „Făt–Frumos” din localitate a delectat publicul cu recitarea unui grupaj de poezii eminesciene, iar Daniela Chirilă, elevă la Liceul teoretic „Ion Creangă” din oraş, a fost răsplătită cu aplauze puternice de către cei prezenţi pentru interpretarea cântecului „Răsăi”, despre frumoasa limbă română.

  În încheiere, numeroasa asistenţă a depus buchete de flori vii la poalele bustului lui Eminescu, operă a sculptorului George Dumitru din municipiul Ploieşti, România, făcută donaţie frăţească cimişlienilor, cu peste 15 ani în urmă, de către Societatea cultural-istorică „Mihai Viteazul” (preşedinte Mircea Cosma) din judeţul Prahova.

Activităţi omagiale şi la Biblioteca publică

  O gamă largă de festivităţi dedicate lui Mihai Eminescu s-a desfăşurat, mai apoi, la biblioteca publică ce-i poartă numele. După ce Iulia Spânu, directoarea acestei instituţii, a făcut o scurtă trecere în revistă a rezultatelor activităţii în cadrul Programului naţional „Novateca”, s-a dat start unui bogat şi variat concert. Interesante numere artistice au prezentat copiii din grupa mare de la Grădiniţa „Rândunica”, elevii din clasele întâi ale Liceului teoretic „Mihai Eminescu”, solistele Ansamblului vocal „Cimişlianca”, rapsodul Leonid Nenescu.

  Întreaga asistenţă a cântat romanţa bazată pe poezia eminesciană „Pe lângă plopii fără soţi”, după care s-a prins în „Hora Unirii”.

  A urmat spectacolul-experiment „Visul unei nopţi de iarnă”, bazat pe poemul „Luceafărul” şi regizat de Radu Corlăteanu, directorul Casei de cultură din oraşul Cimişlia, coloana sonoră fiind asigurată de Ştefan Scutaru.

  În rolurile principale s-au produs: Hyperion – Ruslan Cârlan, Cătălina – Corina Musteaţă, Cătălin – Cornel Popovici.

  În amiaza zilei, tot aici, a fost vernisată expoziţia de pictură „Mihai Eminescu în grafica mondială”, ai cărui organizatori sunt Consiliul Judeţean Prahova şi Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” din municipiul Ploieşti, România. Din ea fac parte 64 de tablouri cu chipul Poetului nostru naţional, lucrări ale artiştilor plastici din 28 de ţări ale lumii de pe toate continentele, inclusiv din Republica Moldova, din România, din Indonezia, Siria, Peru, Italia, Rusia, Burkina Faso, India, Polonia etc.

  La deschiderea evenimentului a participat Ludmila Sfârloagă, vicepreşedinta Consiliului Judeţean Prahova, care a menţionat că inaugurarea acestei expoziţii face parte dintr-un vast program dedicat Centenarului Unirii, pe care îl vom sărbători în anul curent. 

Vicepreşedinta Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfârloagă (prima din stânga), inaugurează expoziţia „Mihai Eminescu în grafica mondială” la Biblioteca publică omonimă de la Cimişlia
Vicepreşedinta Consiliului Judeţean Prahova, Ludmila Sfârloagă (prima din stânga), inaugurează expoziţia „Mihai Eminescu în grafica mondială” la Biblioteca publică omonimă de la Cimişlia

  „Expoziţia „Mihai Eminescu în grafica mondială” de la Biblioteca publică din oraşul Cimişlia, a declarat Ludmila Sfârloagă, nu va avea un anumit termen, ea se va afla aici în permanenţă. Vă oferim în dar aceste opere de valoare incontestabilă pentru ca toţi doritorii să le poate admira”.

  Pentru merite în dezvoltarea relaţiilor frăţeşti, Consiliul Judeţean Prahova a acordat Primăriei oraşului Cimişlia şi Bibliotecii publice „Mihai Eminescu” din localitate  diplome de excelenţă. De asemenea, Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” din Ploieşti a oferit o diplomă aniversară instituţiei gazdă cu ocazia împlinirii a şapte decenii de la fondare.

  Pe de altă parte, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, primarul de Cimişlia, Gheorghe Răileanu, a înmânat diplome de merit Mihaelei Radu, directoarea Bibliotecii  „Nicolae Iorga” din judeţul Prahova, România, şi lui Alexandru Bulat, directorul Muzeului raional de istorie, etnografie şi artă din oraşul Cimişlia.

  Preşcolarii şi elevii prezenţi la bibliotecă au beneficiat în mod gratuit de cărţi cu tematica eminesciană.

O altă expoziţie – la muzeu

  A doua zi, marţi, 16 ianuarie 2018, şirul manifestărilor consacrate Poetului nostru naţional a continuat la Muzeul raional de istorie, etnografie şi artă din Cimişlia, unde a fost inaugurată expoziţia tematică „Eminesciana plastică” a operelor pictorului Ion Daghi de la Chişinău. 

Vizitatorii admiră, la Muzeul raional de istorie, etnografie şi artă din Cimişlia, ciclul de tablouri „Eminesciana plastică” al pictorului Ion Daghi din Chişinău
Vizitatorii admiră, la Muzeul raional de istorie, etnografie şi artă din Cimişlia, ciclul de tablouri „Eminesciana plastică” al pictorului Ion Daghi din Chişinău

  Interesul faţă de acest eveniment cultural s-a dovedit a fi unul destul de mare, vizitatorii împlând practic spaţiile celor două galerii de tablouri şi coridorul dintre ele.