Decizii importante la final de an, adoptate la Cimișlia

   Consiliul Caional Cimișlia s-a întrunit în data de 22 decembrie, pentru a efectua ultimile pregătiri în prag de an nou. Astfel, au fost aprobate mai multe decizii vitale, precum și votarea în două lecturi a bugetului raionului Cimișlia, pentru anul 2018.

  După deschiderea ședinței, Șefa Direcției Finanțe a Consiliului, Olga Gorban, a prezentat unele modificări în bugetul pentru anul curent.

Secvență din cadrul ședinței, condusă de Gheorghe Netedu

  Astfel, slugile poporului au votat distribuirea a 3,2 milioane de lei din Fondul Rutier, pentru reparația și întreținerea drumurilor locale din raion. De asemenea, au fost micșorate cheltuielile a aparatului președintelui și a secției finanțe cu 80.000 de lei,, pentru a suplimenta contul azilului de bătrâni din Cimișlia. Banii vor fi destinați pentru achitarea produselor alimentare procurate pentru bătrâni. 

  Totodată, au fost efectuate unele modificări ale bugetelor a două instituții de învățământ din raionul Cimișlia, care au fost recalculate în baza numărului de elevi care studiază în incinta acestora.
  Astfel, bugetul Liceului Teoretic „Ion Creangă” din orașul Cimișlia, a fost redus de la 185,6 de mii de lei până la 112 de mii de lei. Un alt liceu, al cărui buget a fost redus cu peste 160 de mii de lei, este Liceul Teoretic „Hyperion” din satul Gura Galbenei.  Bugetul preconizat de 263,3 de mii de lei, a fost redus până la 100 de mii de lei, în baza formulei de alocare a mijloarelor financiare pentru fiecare elev. Aceste sume, destinate transportului de elevi către școlile din circumscripție, vor fi transferate în contul Direcției raionale de Învățământ, al cărui buget pentru transportul de elevi, urmează să constituie 1.152 milioane de lei, în loc de cele 915 mii de lei, planificate anterior.

  De asemenea, consilierii raionali au votat în unanimitate alocarea a 298 de mii de lei, în contul aparatului președintelui, fiind destinați pentru achitarea lucrărilor de construcție a Scărilor Prahovei, în perioada iulie-august a anului curent.

  Președintele ședinței, Gheorghe Netedu,  a propus  consilierilor să fie amânată alocarea mijloacelor financiare pentru serviciile oferite de către mass media locală și întreținerea postului de pompieri din satul Gura Galbenei, pentru prima ședință a consiliului din anul 2018, când vor fi analizate resursele financiare din fondul disponibil.

  Subiectele din ordinea de zi, care vizează modificările în instituțiile de învățământ din raion, au fost prezentate de către șeful Direcției raionale de Învățământ, Mihai Popescu.

  În unanimitate au fost aprobate de către consilieri subiectele ce vizează schimbările din acest domeniu. Astfel, la începutul anului 2018, urmează să fie oferite 10 calculatoare către Liceul Teoretic „Ion Creangă” din oraș, în baza unui contract de comodat, semnat cu Ministerul Educației. O altă decizie se referă la inițierea unei licitații de vânzare a două microbuze din proprietatea direcției.

  „Anul trecut, consiliul raional a procurat două microbuze noi, ulterior, Guvernul României ne-a oferit alte trei microbuze destinate transportării elevilor la școlile de circumscripție. Cele două microbuze sunt vechi și nu corespund cerințelor de transportare a elevilor” – a declarat Mihai Popescu.

  De menționat este faptul că microbuzele nu sunt utilizate în prezent pentru transportarea copiilor. Anul de fabricație a celor două unități de transport este 1990 și 1993 respectiv.

  Un acord de colaborare în domeniul cultural, social și educațional dintre raionul Cimișlia și o regiune din Letonia, a trezit un interes pentru consilierul Andrei Vacarciuc.

  „Despre ce colaborare putem vorbi noi, dacă în 2018 urmează a fi efectuată reforma administrativă, iar raionul Cimișlia va dispărea ?”.

    După ce a fost specificat că nu există nici-o decizie concretă ce ține de viitoarea reformă, a fost susținut  în unanimitate acordul de colaborare cu regiunea letonă.

  Ulterior, slugile poporului au votat pentru desfășurarea unei campanii de combatere a hepatitelor virale B,C și D, precum și un plan anticorupție, care urmează să se desfășoare în următorii trei ani.

   De asemenea, în noul an, consiliul raional va iniția reabilitarea unui fost cămin al Școlii Profesionale din Cimișlia, care urmează să fie transformat într-un bloc cu locuințe sociale pentru specialiștii tineri și familiile social vulnerabile. 

Colindători din satul Ialpujeni.

  Astfel, raionul Cimișlia va intra în noul an cu un președinte interimar. Interimatul este asigurat de către vicepreședintele raionului, Iurie Răileanu.

  După încheierea ședinței, consilierii au fost colindați de cetele de colindători din satul Iaplujeni și discipolii Centrului de Creație din orașul Cimișlia.