Audieri publice pe marginea proiectului de buget al raionului Ştefan Vodă pentru anul 2018

  După cum informează site-ul stefan-voda.md, la 6 decembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional au avut loc audieri publice privind proiectul bugetului raional pentru anul 2018. Au fost prezente 64 de persoane, printre care consilieri raionali, funcționari publici, conducători ai instituțiilor şi organizaţiilor, reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelul unu, membri ai organizațiilor neguvernamentale, alţi cetățeni ai raionului.

  Anterior, proiectul bugetului raional a fost publicat  pe pagina web a Consiliului Raional Ştefan Vodă, iar Direcția finanțe din cadrul acestui organ a elaborat o broșură cu prezentarea succintă a viitorului buget raional. Câte un exemplar al broşurii în cauză a fost distribuit fiecărui participant la audierile publice. Plus de aceasta, în sala de ședințe au fost afișate postere ilustrative cu toată informația despre bugetul raional la capitolul venituri și cheltuieli pentru anul ce vine, dar şi privind dinamica cheltuielilor bugetelor raionale pe anii 2013-2018. 

Ștefan Vodă, președinte, Nicolae Molozea.
Începerea audierilor publice de la Ştefan Vodă pe marginea proiectului bugetului raional pentru anul 2018

  Secretarul audierilor publice, Aliona Muntean, şefa Secției administrație publică din cadrul Aparatului preşedintelui de raion, a adus la cunoștință celor prezenţi scopurile urmărite prin organizarea unei asemenea manifestări, a povestit despre regulile desfășurării dezbaterilor publice.

Ina Caliman, șefa Direcției economie a Consiliului Raional Ştefan Vodă, a venit în faţa asistenţei cu un discurs în care s-a referit la veniturile viitorului buget, le-a comparat pe acestea cu realizările la capitolul dat din bugetul anului 2017, a făcut unele precizări necesare.  

Despre cheltuielile preconizate în bugetul raional pentru anul 2018 la toate compartimentele lui a informat audienţa Elizaveta Ceban, șefă adjunctă a Direcţiei finanţe din cadrul Consiliului Raional Ştefan Vodă. 

   În opinia preşedintelui raionului, Nicolae Molozea, care a fost şi președintele acestor audieri publice, proiectul bugetului raional pentru anul următor este unul bine gândit şi echilibrat, ceea ce se datorează profesionalismului înalt manifestat de către specialiştii Direcţiei finanţe a Consiliului raional.

  Apropo, lucrul în cauză l-au menţionat și alți vorbitori: Valeriu Beril, consilier raional, Raisa Burduja, șefa Direcției generale educație din cadrul Consiliului Raional Ştefan Vodă, Ion Oboroceanu, directorul Centrului de drept din orașul Căușeni.

  Precum s-a menţionat pe parcursul audierilor publice, în proiectul bugetului raionului Ştefan Vodă pentru anul viitor se propune ca veniturile să constituie 147 de milioane 192,5 mii de lei, cheltuielile urmând să fie de 144 de milioane 960,2 mii de lei.

  Aceasta înseamnă existenţa unui excedent de două milioane 232,3 mii de lei, care va fi direcționat pentru rambursarea împrumutului creditat în conformitate cu stipulările Contractului de recreditare nr. 6 din 24 decembrie 2009, încheiat între Ministerul Finanțelor și Consiliul Raional Ștefan Vodă în scopul realizării Proiectului Energetic II suplimentar al Băncii Mondiale.

  După desfăşurarea audierilor publice, populaţia raionului Ştefan Vodă a mai avut la dispoziţie câteva zile, până la 11 decembrie 2017, pentru a expedia, în variantă electronică ori prin „Poşta Moldovei” sau la telefon, recomandări pe marginea proiectului de decizie a Consiliului raional privind proiectul bugetului raional pentru anul următor.