Trei fete cu trei medalii de bronz

  Maria-Magdalena Bârliga, Valeria Capmare şi Andriana Stamboliu, eleve la Liceul internat cu profil sportiv din comuna Lipoveni, raionul Cimişlia, au cucerit trei medalii de bronz la competiţiile din cadrul cursei internaţionale de alergări, consacrate împlinirii a 555 de ani de la întemeierea municipiului Ungheni.

  După cum ne-a informat Gheorghe Rusu, directorul instituţiei preuniversitare de învăţământ menţionate mai sus, concursul de la Ungheni este considerat ca şi Campionat naţional de alergări pe şosea pentru seniori, juniorii din categoria de vârstă I (anii de naştere 1998-1999) şi mai mici.

  Întrecerile s-au bucurat de prezenţa atleţilor nu numai din centrele Republicii Moldova unde se practică probele de rezistenţă, ci şi din cele ale României, inclusiv din municipiile Iaşi şi Bârlad.

Cea mai mică participantă la cursa internaţională de alergări pe şosea de la Ungheni, Valeria

  Cursa internaţională de alergări a urmărit trei obiective primordiale:

  1. Propagarea modului de viaţă sănătos prin intermediul alergărilor ca cel mai accesibil, dar şi cel mai important exerciţiu fizic pentru ameliorarea sănătăţii şi a prelungirii vieţii omeneşti.
  2. Promovarea imaginii raionului Ungheni şi a oraşului omonim în domeniul sportului, al turismului şi al afacerilor în scopul dezvoltării acestora.
  3. Stimularea şi propagarea sportului de performanţă.

  Gheorghe Rusu a mai precizat că distanţa de bază a fost cea de 10 mii de metri, la care au fost admişi sportivii seniori, de 20 de ani şi mai mari, precum şi juniorii din prima categorie de vârstă, de 18-19 ani.

  Cursa adiţională de 5 mii de metri a fost rezervată adolescenţilor din a doua categorie de vârstă (născuţi în anii 2000-2001) şi a fost organizată de către Direcţia educaţie Ungheni, fiind consacrată Decadei mondiale a tineretului.

  Ultima alergare, numită şi Cursa populară, s-a desfăşurat pe distanţa de o mie de metri şi a fost dotată cu premiile publicaţiei locale „Unghiul”. La ea au participat copii de diferite vârste, dar nu mai mari de 13 ani.

  „Ca şi alte dăţi, reprezentanţii noştri au avut o comportare destul de bună şi au devenit premianţi ai acestor prestigioase  întreceri”, a specificat directorul Liceului internat cu profil sportiv din comuna Lipoveni, raionul Cimişlia.

  Astfel, Maria-Magdalena Bârliga a ocupat locul trei pe cea mai lungă distanţă – de 10 mii de metri.

  Pe podiumul de premiere a urcat o altă elevă de la Lipoveni, Valeria Capmare, care a ajuns a treia la finiş după parcurgerea probei de 5000 de metri.

  Medalia de bronz a mai câștigat-o încă o atletă de la această instituţie de învăţământ. Este  vorba de Andriana Stambol, care a ocupat locul trei pe distanţa de o mie de  metri.