Sărbătoarea Agricultorilor Cimișlieni

  La Cimişlia, într-un local de agrement de la marginea oraşului, a avut loc, vinerea precedentă, festivitatea consacrată Zilei lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare.

   Celor prezenţi li s-a adresat cu un cuvânt de felicitare Iurie Răileanu, vicepreşedintele raionului Cimişlia, care le-a adus mulţumiri pentru munca depusă. „Dumneavoastră  aveţi o responsabilitate destul de mare, a spus el, căci faceţi ceea ce ne dă viaţă şi fără o bucată de pâine şi alte alimente noi nu putem pur şi simplu exista”.

Vicepreședintele raionului Cimișlia, Iurie Răileanu, înmânează un premiu fermierului Valentin Negru, foto: Ion Jalbă

  În opinia lui Iurie Răileanu, 2017 a fost un an favorabil pentru agricultori şi cei din domeniul procesării produselor, ei bucurându-se de rezultate înalte. Acestea au fost obţinute graţie şcolarizării şi aplicării tehnologiilor avansate pe tot parcursul celor 365 de zile ale anului. 

  „Vă doresc succese şi multe realizări în continuare, sperând că Guvernul Republicii Moldova vă va acorda o susţinere mai mare în viitor”, a spus în încheierea discursului său vicepreşedintele raionului Cimişlia.

 Calde cuvinte de felicitare au adresat sărbătoriţilor şi Maria Culeşov, directoarea Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, Vladimir Zamfirov, şeful Direcţiei agricultură şi industria prelucrătoare din cadrul Consiliului Raional Cimişlia.

  S-a făcut o trecere în revistă a stării de lucruri îmbucurătoare din sectorul omagiat. S-a menţionat, bunăoară, că roada medie la hectar pe raion la principalele culturi agricole a fost egală cu: la grâu—41,5 chintale, la orz—37,2 chinatle, la floarea soarelui—28,1 chintale, la porumb în ştiuleţi—53 chintale, la porumb grăunţe—50 chintale.

  În total, în anul curent, s-a obţinut producţie agricolă în valoare de peste 22 milioane de lei sau cu 5 milioane de lei mai mult comparativ cu anul trecut.

  În total au fost depuse 76 de cereri pentru a obţine susţinere financiară din partea statului pentru creşterea culturilor de câmp şi prelucrarea produselor agricole.

   În cadrul ceremoniei, şase lideri ai diferitor formaţiuni agricole din această unitate teritorial-administrativă s-au învrednicit de Diploma de onoare a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului din Republica Moldova. Este vorba de:

  Nicolae Ciobanu, directorul Societăţii cu răspundere limitată „Valea Viilor” din satul Valea Perjei, care a recoltat câte 65,8 chintale de grâu la hectar de pe o suprafaţă de 401 hectare;

  Vitalie Ciobanu, conducătorul Societăţii cu răspundere limitată „VITCIM” din comuna Hârtop, care a obţinut câte 62,9 chintale de grâu de pe fiecare din cele 468 de hectare ocupate cu această cultură;

  Valentin Negru, şeful Societăţii cu răspundere limitată „Agrovalion” din localitatea Cenac, care a strâns căte 50,9 chintale de cereale la hectar de pe o suprafaţă de 856 hectare însămânţate cu grâu;

  Oleg Onu, directorul Gospodăriei ţărăneşti „Onu Oleg Vasile” din Satul Nou, care a treierat câte 44,1 chintale de grău de pe fiecare hectar, suprafaţa totală fiind de 460 de hectare;

  Ilie Perciun, conducătorul unei brigăzi din localiatea Valea Perjei, care a cules câte 150 chintale de struguri de pe fiecare din cele 118 hectare de viţă-de-vie pe care le îngrijeşte;

  Gheorghe Scutaru, şeful Gospodăriei ţărăneşti cu aceeaşi denumire din comuna Ialpujeni, care a recoltat câte 144,4 chintale de poamă la hectar de pe o suprafaţă de rod egală cu 90 de hectare.

  20 de colective agricole care au înregistrat cele mai înalte recolte de grâu, orz şi struguri au fost menţionate cu diplome de onoare ale Consiliului Raional Cimişlia.

  De asemenea, au fost premiaţi 35 de fruntaşi în producţie din domeniul agrar.

  Orchestra de muzică populară „Rapsozii” de la Casa de cultură din oraşul Cimişlia, solistele Ana Prisăcaru şi Olga Zagorneanu, Ansamblul de dansuri naţionale „Iţele” de la Şcoala de arte din localitate au oferit în dar omagiaţilor un buchet de numere artistice.