ocolul silvic iargara, 70 de ani,

Întreprinderea silvică Iargara a împlinit 70 de ani    

   Întreprinderea Silvica Iargara din raionul Leova a împlinit 70 de ani de la fondare.  Cu acest prilej, conducerea întreprinderii a organizat un șir de activități care au marcat jubileul. Astfel, în memoria pădurarilor care au activat în cadrul acestei întreprinderi silvice în perioada 1950-1980, în colaborare cu administrația publică locală, a fost inaugurat un parc în localitatea Iargara. Iar în satul Tigheci, pe teritoriul din preajma casei de cultură, a fost creat un scuar, în care au fost plantați 70 de arbori și arbuști. În aria protejată a Ocolului silvic Băiuș, a fost amenajată zona adiacentă, unde se află stejarul secular din anul 1917. ocolul silvic iargara, 70 de ani,

  Potrivit unui comunicat de presă, ceremonia festivă a cuprins demonstrarea unui film documentar al Întreprinderii silvice Iargara, prezentarea unui program artistic al elevilor care sunt membri ai ocolului silvic școlăresc din localitate.

  La eveniment au fost invitați veteranii din ramura silvică ce au activat în această instituție și care au pus bazele sectorului forestier în zona de sud a țării, directori de întreprinderi silvice, parteneri de dezvoltare.

  Prezent la sărbătoare, directorul Agenției „Moldsilva”, Ion Haralampov, a menționat că activitatea în zona de sud a țării în sectorul forestier este o muncă deloc ușoară pentru silvicultorii acestei întreprinderi. Factorii climaterici sunt foarte duri, dar, în pofida acestui fapt, entitatea silvică în cauză a fost prezentă în toate proiectele naționale și internaționale realizate în țară, implementând și respectând corect sarcinile puse prin acțiuni de plantare în fondul forestier, extindere a suprafețelor cu vegetație, reabilitare a fâșiilor de protecție, amenajare a pădurilor, modernizare a pepinierei.

  Sursa citată precizează că Întreprinderea silvică Iargara a fost fondată în anul 1947 și este situată în partea de sud–vest a Republicii Moldova, pe teritoriul raioanelor administrative Leova, Cantemir și Basarabeasca, pe o întindere de la nord la sud de 72 kilometri, iar de la vest la est – de 63 km. Întreprinderea gestionează o suprafață de 12 mii de hectare și este formată din trei ocoale silvice: Leova, Băiuș şi Basarabeasca. Activitatea întreprinderii este axata pe trei direcții principale: silvicultură, pepinierit și gospodărire auxiliară, prelucrarea lemnului.