silvicultori,

Experienţă agroforestieră la gestionarea durabilă a terenurilor

  Mai multe întreprinderi de stat din subordinea Agenţiei „Moldsilva” au fost implicate, în perioada anilor 2014-2017, într-un proiect naţional privind aplicarea bunelor practici agroforestiere, în special, de reabilitare a perdelelor de protecție şi a ameliorării pajiştilor în cadrul gestionării durabile a terenurilor în Republica Moldova.

  Printre acestea s-au numărat şi cele opt întreprinderi silvice din zonele de centru şi de sud ale ţării: Cahul, Cimişlia, Comrat, Hânceşti, Iargara, Răzeni (Ialoveni), Manta (Cahul) şi Tighina. 

silvicultori,
Sveastoslav Prodan, directorul Întreprinderii silvo-cinegetice Cimişlia, relatează despre experienţa acumulată în reabilitarea perdelelor forestiere

  Reprezentanţii acestor colective, dar şi ai autorităţilor publice locale de nivelul întâi, s-au întrunit, la mijlocul săptămânii trecute, la Cimişlia, unde a avut loc un atelier de lucru dedicat prezentării   Ghidului tehnic de cele mai bune practici agroforestiere acumulate pe parcursul implementării proiectului în cauză.

  Un cuvânt de salut a adresat participanţilor la seminar Nicolae Munteanu, director adjunct al Agenţiei „Moldsilva”, care a menţionat importanţa implementării acestui proiect pentru gestionarea durabilă a terenurilor din ţara noastră.

  Dumitru Galupa, directorul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, a prezentat o amplă relatare despre factorii principali de degradare a terenurilor agricole din Republica Moldova şi despre măsurile necesare pentru protecţia acestora şi a solurilor în ansamblu.

  „Experienţa acumulată la reabilitarea sistemului de perdele forestiere de protecţie în cadrul proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” – aceasta a fost tema discursului ţinut de Ion Talmaci, vicedirector tehnic al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice.

  În continuare, a fost organizată  o sesiune de dezbateri cu întrebări şi răspunsuri, cu prezentări pe marginea subiectului pus în discuţie.

  Partea a doua a atelierului de lucru a fost consacrată împărtăşirii experienţei acumulate în domeniul respectiv.

  Astfel, Aliona Miron, secretar ştiinţific al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, a povestit despre bunele practici privind reabilitarea pajiştilor comunale din Republica Moldova în urma implementării diferitelor proiecte cu finanţare din structurile internaţionale.

  O anumită experienţă în ameliorarea perdelelor forestiere există la Întreprinderea silvo-cinegetică Cimişlia, despre care a relatat Sveatoslav Prodan, directorul instituţiei în cauză.

  Multe lucrări în vederea îmbunătăţirii perdelelor forestiere şi a pajiştilor săteşti au fost efectuate în ultimii câţiva ani în comuna Hârtop din raionul Cimişlia. Despre măsurile întreprinse în acest domeniu a vorbit Vladimir Medoni, primarul localităţii respective.

  Şi Ludmila Colesnic, primăriţa de la Mereni, raionul Anenii Noi, şi-a axat alocuţiunea pe subiectul experienţei acumulate, dar numai în cadrul reabilitării perdelelor forestiere comunale.

  Concluzia generală la care au ajuns silvicultorii prezenţi în sala de şedinţe a Consiliului Raional Cimişlia a fost următoarea: graţie aplicării, în perioada anilor 2014-2017, a proiectului legat de aplicarea bunelor practici agroforestiere la gestionarea durabilă a terenurilor din Republica Moldova s-au realizat destul de multe acţiuni în domeniul respectiv.

  Dar este extrem de important ca activitatea în această direcţie să fie continuată. Şi aici rolul primordial revine întreprinderilor de stat din subordinea Agenţiei „Moldsilva” şi autorităţilor publice locale de nivelul întâi.