În fotografie: preşedintele raionului Cimişlia, Mihai Olărescu, dă explicaţii pe marginea executării bugetului raional pe semestrul unu al anului de faţă

Consiliul raional Cimişlia s-a convocat în şedinţă ordinară

  Consiliul Raional Cimişlia s-a întrunit într-o ședință ordinară pe data de 26 octombrie curent, având 19 chestiuni pe ordinea de zi. Au fost prezenţi 25 de aleşi în acest organ din numărul lor total de 33.

  Examinarea agendei a început cu cea mai importantă problemă – pregătirea economiei şi a sferei sociale pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă a anilor 2017-2018.

  Iurie Răileanu, vicepreşedinte al raionului Cimişlia, a informat asistenţa că în cele 20 de şcoli şi 35 de grădiniţe s-au depus eforturi substanţiale în vederea bunei pregătiri pentru funcţionarea eficientă pe parcursul actualului an de studii şi, în mod special, în sezonul rece.

  Pentru efectuarea repraţiilor capitale au fost valorificate 4 milioane 287,4 mii de lei – din componenta raională, 3 milioane 383 de mii de lei – din proiectele Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, 624 de mii de lei – din bugetele instituţiilor. 

În fotografie: preşedintele raionului Cimişlia, Mihai Olărescu, dă explicaţii pe marginea executării bugetului raional pe semestrul unu al anului de faţă
În fotografie: preşedintele raionului Cimişlia, Mihai Olărescu, dă explicaţii pe marginea executării bugetului raional pe semestrul unu al anului de faţă

  În afară de aceasta, circa 500 de mii de lei au fost cheltuiţi la reparaţiile curente ale instituţiilor de învăţământ.

  În şcoli vor funcţiona 13 săli de cazane conectate la gaze naturale, patru instituţii se vor încălzi cu lemne şi cărbuni, alte trei vor utiliza resurse termice din biomasă.

  Sunt pregătite de iarnă şi instituţiile preşcolare, unde există 23 de săli de cazane pe bază de gaze naturale, patru – cu peleţi şi alte substanţe biologice, opt sobe cu cărbuni şi lemne.

  Un volum mare de muncă în direcţia dată a fost îndeplinit în domeniul de ocrotire a sănătăţii, la Direcţia raională de asistenţă socială şi protecţie a familiei, în alte structuri de nivelurile unu şi doi.

  În scopul pregătirii bune de sezonul rece a Societăţii pe acţiuni „Drumuri-Cimişlia”, aici s-au pregătit 1735 de tone de nisip, 319 tone de material antiderapant cu 30 la sută de sare, 61 de tone de acelaşi material cu 10 procente de sare.

  Întreprinderea în cauză dispune de 19 unităţi tehnice pentru intervenție în caz de intemperii, s-au încheiat contracte pentru utilizarea a încă 12 mecanisme aparţinând altor proprietari.

  După ce  raportorul a răspuns la mai multe întrebări adresate de către consilierii raionali Grigore Bîrsa, Iurie Negară, Maria Culeşov şi Valentin Negru, a fost adoptată în unanimitate o decizie prin care s-a luat act de informaţia lui Iurie  Răileanu şi s-au trasat sarcini concrete privind funcţionarea normală a economiei şi a sferei sociale în timpul toamnei şi iernii viitoare.

  Următoarele trei chestiuni discutate s-au  referit la finanţe. Astfel, a fost audiat raportul şefei Direcţiei finanţe, Olga Gorban, privind executarea bugetului raional pe semestrul întâi al anului curent, faţă de care au avut mai multe întrebări consilierii raionali Maxim Colţa, Andrei Coadă şi Gheorghe Netedu.

  S-a constatat, bunăoară, că în primele şase luni ale anului de faţă s-au acumulat în total venituri de 54 de milioane 41,8 mii de lei, cifra anuală precizată fiind de 118 milioane 974,1 mii de lei.

  De asemenea, în perioada indicată cheltuielile totale au constituit 51 de milioane 248,9 mii de lei, faţă de 123 de milioane 959,8 mii de lei cât este prevăzut pe întregul an.

  La şedinţă s-a modificat bugetul raional aprobat pentru anul curent, stabilindu-se că pentru cheltuielile de personal va fi necesară suma de 66 de milioane 94,06 mii de lei. A fost aprobată dispoziţia preşedintelui raionului, Mihai Olărescu, cu privire la acordarea unui ajutor material.

  Consilierii au susţinut iniţiativa Consiliului Raional Leova privind iniţierea proiectului „Construcţia podului transfrontalier peste râul Prut între oraşul Leova din Republica Moldova şi localitatea Bumbăta din România.

  A fost adoptată decizia „Cu privire la încorporarea din octombrie-decembrie 2017 şi ianuarie 2018 în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil a cetăţenilor născuţi în anii 1990-1999; au fost aprobate chestiunile privind  contingentul de elevi, reţelele şcolară, preşcolară şi extraşcolară pentru anul de studii 2017-2018, dar şi contingentul de elevi, unităţile d epersonal didactictic şi tehnic-administrativ de la Şcoala de arte Cimişlia pentru anul curent de învăţământ.

  La şedinţă au fost examinate şi alte chestiuni.